lördag 19 maj 2012

Barnens rätt före familjens rätt

Principiellt tror jag på individens frihet och fria val. Men jag kan inte annat än instämma nickande när jag läser dagens tidning (för närvarande i Malmö):
Beslutsfattarna ska ta barnets parti mot gamla uppfattningar och mot mamma och pappa. Det kan kännas som ett intrång i valfriheten och privatlivet och kanske rentav lite kränkande. Men i regel går det att leva med. /Heidi Avellan, Sydsvenskan 19/12-12
Barnens rätt måste ibland gå före familjens rätt. Individ står mot Individ. Då måste samhället och staten stå på den svages sida och inte låta missriktad "kulturell hänsyn" stå i vägen för att skydda individens möjlighet till val.
Låter det rimligt?

Inga kommentarer: