torsdag 10 maj 2012

Ska bostadskön kosta?

En (för) stor del av gårdagens kommunfullmäktigedebatt upptogs av Sollentunahem, deras byggande och deras kö.

Drygt 9000 av de 27000 i kön bor i Sollentuna. Jag är en av dom som inte har aktivt behov av lägenhet men ändå står i kön.Frågan om det ska vara gratis att stå i kön nämndes av oppositionen som ett led att få större andel riktigt intresserade. De som står i kön måste förnya sitt intresse drygt en gång om året (så de är inte inaktiva).

Jag är varken för eller mot en kostnad.  Fördelen är såklart extra inkomst och kortare intressekö. Men det är knappast den med god ekonomi och bra framförhållning som kommer hoppa av kön.  Jag står även i bostadskön i Stockholm Stad och betalar min 200-300 kr per år. Har jag behov av en lägenhet om 10-20-30 år så är kostnaden försumbar (dessutom går intäkten till det allmänna vilket jag brukar se som förmildrande utgiftspost).

I relation till barnfattigdomen som upptog fullmäktigemötet länge så känns inte en kostnad för att stå i kö som särskilt bra utgiftspost för utsatta familjer.

Debatten lär fortsätta.

Inga kommentarer: