fredag 29 juni 2012

Bättre studie- och yrkesvägledning minskar utanförskapet

Allmänt är skolresultaten i det kommunala Rudbecksgymnasiet mycket bra. År 2011 uppnådde 98 procent högskolebehörighet, mot 87 procent för landet som helhet. Det genomsnittliga meritvärdet var 15,5 poäng – bättre än väl godkänt i snitt! – medan resultatet för riket var 14,1 poäng.  

Det finns dock ett område där det finns klara möjligheter till förbättringar, och det gäller andelen elever som går ut med fullständigt gymnasiebetyg inom fyra år. Den andelen var för dem som gått på Rudbecksskolan 82 procent. För alla elever skrivna i Sollentuna, oberoende av vilken skola de gått i, var den 79 procent och för landet som helhet 76 procent. Även om Sollentuna klarar sig bättre än landet som helhet, och även om många som inte fått slutbetyg efter fyra år kompletterar och fullföljer sin utbildning, t ex på komvux, så är andelen för hög. En alltför stor del av våra ungdomar fullföljer inte sin gymnasieutbildning och politiken måste göra vad den kan för att minimera avhoppen. 

Sollentuna kommun jobbar på flera sätt med detta, bl. a. uppsökande verksamhet riktad mot dem som avbryter sina studier. Vi kommer också att erbjuda fler åtgärder framöver som coachning, praktik m m. Ett område som inte uppmärksammats tillräckligt är studie- och yrkesvägledningens betydelse, inte minst på grundskolan. En bov i dramat när det gäller att så många avbryter sina gymnasiestudier är felvalen till gymnasiet, det vill säga ungdomen väljer ett program som egentligen inte passar med hänsyn till förkunskaper eller intresse.  

Det är viktigt att alla elever har möjlighet till studie- och yrkesvägledning av hög klass redan i slutet av grundskolan. Folkpartiet anser att Sollentuna därför måste satsa på att fortbilda och kvalitetssäkra denna vägledning, och se till att detta fungerar väl på varje kommunal grundskola. Samverkan och erfarenhetsutbyte mellan grundskolorna i kompetenshöjande syfte när det gäller vägledningen måste också bli bättre.  

Ingen elev ska tvingas göra omval på grund av att råden från vägledningen inte varit bra. En satsning på studie- och yrkesvägledningen är också ekonomiskt klokt eftersom fler ungdomar då går igenom gymnasiet på tre eller högst fyra år, avhoppen blir färre och fler kommer i egen försörjning eller högre studier. Folkpartiet ska jobba hårt för en riktigt vass studie- och yrkesvägledning i Sollentuna kommun. 

Carina Knorpp (FP), vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden
Anders Morin (FP), ordförande i Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden

Detta inlägg var infört i Vi i Sollentuna i juni 2012

tisdag 19 juni 2012

Betyg, fullmäktigeutredningar och höghus

Härom dagen var det budgetdebatt i Sollentunas kommunfullmäktige.  Det är oppositionens arena så de vill passa på att visa framfötterna under 10 timmar.  Men ändå gnager det mig att de lägger förslag på massor med utredningar som ska presenteras för hela fullmäktige. Ingen utredning kändes i dignitet att hela fullmäktige har intresse att läsa dem.  Att oppositionen inte för fram utredningsförslagen i nämnderna är för mig en gåta (sedan kan de själva skicka utredningen till sin egen KF-grupp ifall de görs och om de känns viktiga).

Ett annat inlägg som biter sig fast är MP's inlägg hur alla elever ska nå målen genom att ta bort kontrollen om man når målen med förhoppning att om man inte nått målen så är man kanske ändå sugen på att lära sig mer efter man slutat skolan.  Jag fick inte ihop det och tyckte det lät för dumt.

Man behöver inte ha varit på många fullmäktigemöten i Sollentuna för att förstå att ett parti vill bygga höghus i norr och söder men låta Edsberg bestå.  Minst 4 inlägg per gång handlar om att täcka över järnvägen med hus (oklart vem som betalar, men jag tror det är skattebetalare).  Söker man på partiets hemsida så får man såklart inga ledtrådar.

I övrigt sades mycket på mötet.  Finns på webben snart om man vill se.

lördag 2 juni 2012

Mer Gnu/Linux i Sollentuna

Det ska erkännas att Sollentuna är lite mindre än München. Men 2003 startade de ett projekt att byta mjukvara i deras datorer till Gnu/Linux. Till dags datum uppges de ha sparat 4 miljoner Euro.

För de flesta låter det här skrämmande att byta.  I praktiken är steget inte så stort för de som har datorn för att surfa, skicka mail och skriva dokument. För 92% av användarna så täcker detta allt.  För återstoden finns lösningar eller så kan alternativ kan arbetas fram (man kan behöva tänka lite nytt).

Mer kommer i framtiden göras via din webbläsare.  Vad din dator har för operativsystem blir mer sekundärt.

Minskade licenskostnader är såklart positivt. Att ha dokument i öppna format ger framtidssäkring.  Demokratimässigt så är det bra när medborgarna inte känner sig tvingade att köpa program (läs MS-office) för att skola/fritids/kommunen använder det (även om mycket nu kommer i pdf-format).

Kommer ni ihåg när ni inte kunde öppna docx-filer i Word?  Tror du det är sista gången Microsoft tappar bakåtkompabiliteten och tvingar användarna att köpa nytt?

Första steget är installera OpenOffice eller LibreOffice. Det är gratis och du har påbörjat att smaka på något nytt.  Frihet kan smaka konstigt i början, men man vänjer sig...

fredag 1 juni 2012

Felprioriterad renovering?


Vid en förskola nära mig så finns klagomål på såväl inre underhåll som på en del lekredskap ute.
Det var inte svårt att häpna när föreståndaren berättade att en man lagt ner en timme eller mer på att sätta upp en skylt för en kommande åtgärd.  Det känns fel prioriterat.

...anledningen till skylten sas vara att det ska sättas upp brandstegar.