fredag 29 juni 2012

Bättre studie- och yrkesvägledning minskar utanförskapet

Allmänt är skolresultaten i det kommunala Rudbecksgymnasiet mycket bra. År 2011 uppnådde 98 procent högskolebehörighet, mot 87 procent för landet som helhet. Det genomsnittliga meritvärdet var 15,5 poäng – bättre än väl godkänt i snitt! – medan resultatet för riket var 14,1 poäng.  

Det finns dock ett område där det finns klara möjligheter till förbättringar, och det gäller andelen elever som går ut med fullständigt gymnasiebetyg inom fyra år. Den andelen var för dem som gått på Rudbecksskolan 82 procent. För alla elever skrivna i Sollentuna, oberoende av vilken skola de gått i, var den 79 procent och för landet som helhet 76 procent. Även om Sollentuna klarar sig bättre än landet som helhet, och även om många som inte fått slutbetyg efter fyra år kompletterar och fullföljer sin utbildning, t ex på komvux, så är andelen för hög. En alltför stor del av våra ungdomar fullföljer inte sin gymnasieutbildning och politiken måste göra vad den kan för att minimera avhoppen. 

Sollentuna kommun jobbar på flera sätt med detta, bl. a. uppsökande verksamhet riktad mot dem som avbryter sina studier. Vi kommer också att erbjuda fler åtgärder framöver som coachning, praktik m m. Ett område som inte uppmärksammats tillräckligt är studie- och yrkesvägledningens betydelse, inte minst på grundskolan. En bov i dramat när det gäller att så många avbryter sina gymnasiestudier är felvalen till gymnasiet, det vill säga ungdomen väljer ett program som egentligen inte passar med hänsyn till förkunskaper eller intresse.  

Det är viktigt att alla elever har möjlighet till studie- och yrkesvägledning av hög klass redan i slutet av grundskolan. Folkpartiet anser att Sollentuna därför måste satsa på att fortbilda och kvalitetssäkra denna vägledning, och se till att detta fungerar väl på varje kommunal grundskola. Samverkan och erfarenhetsutbyte mellan grundskolorna i kompetenshöjande syfte när det gäller vägledningen måste också bli bättre.  

Ingen elev ska tvingas göra omval på grund av att råden från vägledningen inte varit bra. En satsning på studie- och yrkesvägledningen är också ekonomiskt klokt eftersom fler ungdomar då går igenom gymnasiet på tre eller högst fyra år, avhoppen blir färre och fler kommer i egen försörjning eller högre studier. Folkpartiet ska jobba hårt för en riktigt vass studie- och yrkesvägledning i Sollentuna kommun. 

Carina Knorpp (FP), vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden
Anders Morin (FP), ordförande i Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden

Detta inlägg var infört i Vi i Sollentuna i juni 2012

Inga kommentarer: