måndag 30 juli 2012

Sändaren: liberal tidning som siktar på troendeLiberaler har satt igång med en veckotidning som vänder sig till troende: Sändaren. Den gruppen var viktig både för att få igång demokratin och för att skapa det som så småningom blev Folkpartiet.

Under ideellt arbete har ett av mina intressen varit att se vilka som är bland de aktiva. Det intresset har lett till att jag nu medverkar i Sändaren trots att jag själv inte är troende. Välkomna till min egen blogg där jag berättar mer om detta!