tisdag 28 augusti 2012

Kommundelarna ska ha närhet

Under hösten försöker Sollentunapartiet få in namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning om det ska få finnas en väg mellan Edsberg och nya Väsjöområdet.

Alla frågor passar inte för en folkomröstning, så det är sunt att vara skeptisk till om det här skulle vara en bra fråga.  De som begär en folkomröstning måste ta ställning till lämpligheten.

Principiellt tycker jag våra kommundelar behöver vara mer närhet med varandra, inte mer.  I norr så delar E4'an Rotsunda i två; järnvägen främjar Rotsunda från Rotebro; Stäketleden förlänger vägen från Rotebro till Viby; Viby har avskärmad genom E4'an. I södra delen ligger såklart vattnet som en barriär.

Att till detta tydliggöra Väsjöområdet som ännu en enklav i Sollentuna följer nämnda mönster.  Men jag tycker det är fel väg att sträva.

fredag 17 augusti 2012

Tre kandidater kämpar om posten som gruppledare för Folkpartiet i Sollentuna


Nomineringskommittén kan nu meddela att det är tre personer som har tackat ja till att kandidera till uppdraget som ny gruppledare för FP Sollentuna 2012-2014. De är Anders Morin, Anna-Lena Johansson och Thorwald Larsson.

Anders Morin är 55 år och bor i Viby. Han är idag bland annat ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Anders är ekonom och arbetar som ansvarig för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv.

Anna-Lena Johansson är 48 år och bor i Norrviken. Anna-Lena är bland annat vice gruppledare för Folkpartiet i Sollentuna och vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden samt hon har uppdrag inom landstinget. Anna-Lena driver ett cateringföretag.

Thorwald Larsson är 54 år och bor i Norrviken. Han är ordförande i trafik- och fastighetsnämnden, är fysiker och arbetar som enhetschef för teknologiutveckling på Rymdstyrelsen.

Folkpartiets medlemmar utser Lennart Gabrielssons efterträdare den 29 oktober. Fram till dess sker följande:
  • 31 augusti: En kortare skriftlig presentation av kandidaterna skickas ut till medlemmarna och publiceras på Folkpartiet i Sollentunas blogg.
  • 3 september kl 19.00: I samband med ett möte för föreningens medlemmar presenterar sig kandidaterna muntligt och alla medlemmar ges tillfälle att ställa frågor.
  • 24 september kl 18.00: Medlemsmöte om valet av ny gruppledare. En extern utfrågare kommer att ställa frågor till kandidaterna. Vidare blir en så kallad "speed-dating" med kandidaterna.
  • 15 oktober: Nomineringskommittén skickar ut ett förslag till ny gruppledare till medlemmarna samt förslaget publiceras på bloggen. Förslaget baseras på ovan nämnda aktiviteter samt personlighetstester och intervjuer.


Har du frågor är du välkommen att kontakta nomineringskommittén:
Anne-Marie Nelander, am.nelander@telia.com mobil 073 693 54 80 (sammankallande)
Hanna Clerkestam, hanna.clerkestam@hotmail.com mobil 073 357 41 44
Peter Ahlström, peter.ahlstrom70@gmail.com, mobil 076 122 84 38, pressansvarig
Kjell Ängelid, kjell.angelid@telia.com, mobil 070 657 48 11
Magnus Blixt, magnus@blixtgordon.se, mobil 070 562 5113, pressansvarig

Politisk sekreterare:
Moa Rasmusson, 073-915 16 33, moa.rasmusson@sollentuna.se


Vem vill välja KOL och cancer?

Friliberaler tycker att det går för långt i Australien i och med beslutet om hårdare lagar mot tobak, vilket basunerades ut i medier igår. Deras argument är bland annat att man ska låta människor använda sitt eget förstånd för att själva välja vad som är bra eller dåligt. Samma personer anser att myndigheter inte ska berätta om jag ska röka eller inte. Även argument som "nåt ska man väl dö av" har jag hört  ibland. Jo, det är ju sant, det gör man.

Rökningen bidrar till dels fler sjukdomar än andra ovanor, dels till för tidig död. Vem väljer det?

Jag räknar mig till den liberala skaran och tycker att Australiens stränga beslut för tobaksförsäljarna är helt strålande. De nya lagarna som träder i kraft den 1 december i år innebär att det inte längre blir tillåtet för tobakstillverkarna att visa sina märkesspecifika färger och logotyper på tobakspaketen. I stället får de endast markeras i ren text, och förpackningen ska mot en olivgrön bakgrund främst täckas av bilder på cancersvulster i munnar, blinda ögon, sjuka barn.

Osmakligt? Kanske, men betydligt mindre osmakligt än vad det är att få de sjukdomar som lika säkert som amen i kyrkan drabbar många, många människor just på grund av tobaksrökning. Allt som går att göra för att exempelvis förhindra att barn utsätts för tobaksrök eller att förhindra att unga börjar röka är en väldig vinst. Först och främst för personen det gäller, men även för sjukvården som får ta hand om sviterna. Och för anhöriga.

Människor ska ges möjlighet att kunna göra egna val om vad som är bra för dem - och för dettta behövs det rätt förutsättningar. Jag tycker att Australien mycket väl visar hur det ska gå till att beskriva att tobak är dåligt för hälsan. Flera länder tänker följa efter dem: Storbritannien, Canada, Indien och Nya Zealand. Jag saknar Sverige på listan.

Maria Sitell

tisdag 14 augusti 2012

Barbro Westerholm om etik i politiken


Alla läser väl inte Svenska Dagbladet så jag dristar mig att tipsa om en artikel idag, skriven av vår Barbro Westerholm och Johan Westerholm som är kommunpolitiker S. Hela artikeln återges i Svenska Dagbladets nätupplaga.  

Artikelns tankegång kan tillämpas även på de fester till kostnader långt utanför  det rimliga som avslöjats – i det senaste fallet är festen dessutom upphandlad utan att följa upphandlingslagen. God moral byggs även med klara instruktioner och tydliga kontroller.