tisdag 28 augusti 2012

Kommundelarna ska ha närhet

Under hösten försöker Sollentunapartiet få in namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning om det ska få finnas en väg mellan Edsberg och nya Väsjöområdet.

Alla frågor passar inte för en folkomröstning, så det är sunt att vara skeptisk till om det här skulle vara en bra fråga.  De som begär en folkomröstning måste ta ställning till lämpligheten.

Principiellt tycker jag våra kommundelar behöver vara mer närhet med varandra, inte mer.  I norr så delar E4'an Rotsunda i två; järnvägen främjar Rotsunda från Rotebro; Stäketleden förlänger vägen från Rotebro till Viby; Viby har avskärmad genom E4'an. I södra delen ligger såklart vattnet som en barriär.

Att till detta tydliggöra Väsjöområdet som ännu en enklav i Sollentuna följer nämnda mönster.  Men jag tycker det är fel väg att sträva.

Inga kommentarer: