fredag 17 augusti 2012

Tre kandidater kämpar om posten som gruppledare för Folkpartiet i Sollentuna


Nomineringskommittén kan nu meddela att det är tre personer som har tackat ja till att kandidera till uppdraget som ny gruppledare för FP Sollentuna 2012-2014. De är Anders Morin, Anna-Lena Johansson och Thorwald Larsson.

Anders Morin är 55 år och bor i Viby. Han är idag bland annat ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Anders är ekonom och arbetar som ansvarig för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv.

Anna-Lena Johansson är 48 år och bor i Norrviken. Anna-Lena är bland annat vice gruppledare för Folkpartiet i Sollentuna och vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden samt hon har uppdrag inom landstinget. Anna-Lena driver ett cateringföretag.

Thorwald Larsson är 54 år och bor i Norrviken. Han är ordförande i trafik- och fastighetsnämnden, är fysiker och arbetar som enhetschef för teknologiutveckling på Rymdstyrelsen.

Folkpartiets medlemmar utser Lennart Gabrielssons efterträdare den 29 oktober. Fram till dess sker följande:
  • 31 augusti: En kortare skriftlig presentation av kandidaterna skickas ut till medlemmarna och publiceras på Folkpartiet i Sollentunas blogg.
  • 3 september kl 19.00: I samband med ett möte för föreningens medlemmar presenterar sig kandidaterna muntligt och alla medlemmar ges tillfälle att ställa frågor.
  • 24 september kl 18.00: Medlemsmöte om valet av ny gruppledare. En extern utfrågare kommer att ställa frågor till kandidaterna. Vidare blir en så kallad "speed-dating" med kandidaterna.
  • 15 oktober: Nomineringskommittén skickar ut ett förslag till ny gruppledare till medlemmarna samt förslaget publiceras på bloggen. Förslaget baseras på ovan nämnda aktiviteter samt personlighetstester och intervjuer.


Har du frågor är du välkommen att kontakta nomineringskommittén:
Anne-Marie Nelander, am.nelander@telia.com mobil 073 693 54 80 (sammankallande)
Hanna Clerkestam, hanna.clerkestam@hotmail.com mobil 073 357 41 44
Peter Ahlström, peter.ahlstrom70@gmail.com, mobil 076 122 84 38, pressansvarig
Kjell Ängelid, kjell.angelid@telia.com, mobil 070 657 48 11
Magnus Blixt, magnus@blixtgordon.se, mobil 070 562 5113, pressansvarig

Politisk sekreterare:
Moa Rasmusson, 073-915 16 33, moa.rasmusson@sollentuna.se


Inga kommentarer: