fredag 7 september 2012

Anders Morin - gruppledarkandidat


Detta är brevet Anders Morin skickade till medlemmarna inför valet av en ny gruppledare för Folkpartiet i Sollentuna.

Hej!

Mitt namn är Anders Morin. I valet till gruppledare 29 oktober ber jag om Ditt förtroende.

Vem jag är
Jag är 55 år, civilekonom och bor i Viby sedan många år. Idag är jag kommunpolitiker på deltid som ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden här i Sollentuna. Huvudsakligen arbetar jag på Svenskt Näringsliv som ansvarig för välfärdspolitiska frågor.

Jag är skild och min familj består av två barn, 24 och 21 år gamla. Mina intressen är samhällsfrågor, att umgås med människor och friluftsliv. Jag är hängiven skidåkare, både utför och på längden, samt tycker mycket om segling, paddling, vandring och löpning.

Hur jag ser på rollen som gruppledare och kommunalråd
Den som blir vald till gruppledare kommer också att bli partiets kommunalråd i kommunen. Jag anser att viktiga egenskaper för en person som ska förena dessa roller är att ha en tydlig politisk vision och kunna kommunicera den, kunna formulera politiska förslag, kunna debattera väl och vara synlig, inte minst i media. Andra viktiga egenskaper är att kunna lyssna, ha gott omdöme och vara en social person.

Jag brinner för liberala värderingar och har en bakgrund och erfarenhet som gör att jag tror att jag skulle passa väl för dessa bägge uppdrag. Jag har arbetat i mer än tio år som talesperson för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv. Därmed har jag gedigna kunskaper om de centrala sakfrågorna i en kommun som kommunal ekonomi, skola och äldreomsorg. Jag är van att driva politiska förslag, uttala mig i media, skriva debattartiklar där ett flertal publicerats i bl a DN och SvD m m. Jag har haft politiska uppdrag i kommunen sedan 2007 och nu som nämndordförande. Jag är väl insatt i de frågor som är aktuella här.

Jag är en samarbetsmänniska och är mån om att förankra viktiga beslut väl. För en god stämning och ett bra samarbetsklimat anser jag att det är väsentligt att visa förtroende och uppskattning. Initiativ från enskilda medlemmar ska uppmuntras. Dessutom är det viktigt att ha roligt när man arbetar med politik!

Vad jag vill i politiken
Jag vill skapa en tydlig liberal profil inom Sollentuna där tron på individens möjligheter och privata initiativ förenas med ett stort social engagemang. Jag anser att skolan, integrationsfrågor och äldreomsorgen är viktiga områden för en socialliberal politik. För mig är det viktigt att Sollentuna är en kommun där skolan är en kunskapsskola som rustar för livet, där människor med annan etnisk bakgrund vill bosätta sig och arbeta, och där äldreomsorgen har hög vårdkvalitet, är lyhörd för brukarnas synpunkter och följs upp noga.

Jag anser att det är viktigt att utförarna av välfärdstjänsterna kan vara såväl privata som kommunala och att människor därigenom har valfrihet. Detta bidrar till ett bra näringslivsklimat. Det är också kommunens ansvar att bostadsbyggandet sker på en ambitiös nivå och att verka för en förbättrad trafikinfrastruktur. Den framtida tillväxten ska bejakas, men den ska ske på ett sätt som är hållbart för, och dessutom förbättrar, miljön.
Anders Morin
mobil 070 568 80 87
anders.morin@politik.sollentuna.se
anders.morin@svensktnaringsliv.se

Inga kommentarer: