fredag 7 september 2012

Anna-Lena Johansson - gruppledarkandidat


Detta är brevet Anna-Lena Johansson skickade till medlemmar inför valet av en ny gruppledare i Folkpartiet i Sollentuna.

Mitt namn är Anna-Lena Johansson. 1963 föddes jag i Västerås som yngsta dotter av tre. Jag växte upp i en trygg miljö i ett arbetarhem. Mamma arbetade som kommunal dagbarnvårdare. Pappa var rörmokare och fackligt engagerad. Han var aktiv medlem i Socialdemokraterna i Västerås. Mitt föreningsengagemang föddes sannolikt där.
Efter gymnasiestudierna till undersköterska flyttade jag till Stockholm och vidareutbildade mig ganska snart till sjuksköterska. Jag var bland annat facklig företrädare för sjuksköterskorna på Reumatologiska kliniken på Karolinska sjukhuset. Från det uppdraget har jag erfarenhet av såväl löneförhandlingar som bemannings- och arbetstidsförhandlingar. I 10 år var jag chefssjuksköterska på Neurologiska kliniken. Att vara chef i sjukvåden anser jag vara ett av de tuffare jobb man kan ha, men fantastiskt roligt och utvecklande. I arbetet som chefssjuksköterska var jag arbetsledare för ett 25-tal personer och ansvarig för omvårdnadsarbetet på Neurologmottagningen. I ledningsgruppen på Neurodivisionen har jag tillsammans med de övriga i gruppen planerat den högspecialiserade vården utifrån landstingets beställarenhet. Under denna tid läste jag en utbildning i Ledarskap och organisationsutveckling om 20 poäng .
Under mina år i sjukvården bildade jag och Gerry familj, köpte hus och gjorde karriärer i våra respektive jobb. Barnen har nu vuxit upp och är 27, 24 och 22 år. Efter nära 25 år i sjukvården ville jag prova något annat och utbildade mig till kallskänka och startade ett eget företag inom cateringbranschen . Mitt företag har sakta men säkert växt till en storlek som gör det möjligt att ännu kombinera med mina nuvarande politiska uppdrag, mycket tack vare en hög arbetskapacitet och uthållighet.
Jag blev engagerad i Folkpartiet i Sollentuna 2005 . Det var mycket lätt att känna sig hemma i Folkpartiet och jag blev snabbt engagerad som ersättare i vård- och omsorgsnämnden.
Sedan 2009 är jag ordförande för Folkpartiet i Sollentuna och har under dessa år skapat ett stort kontaktnät med andra kommunföreningar i länet. Som vice gruppledare har jag genom kommunpolitiska rådet (KPR) även ett nätverk med Folkpartiets gruppledare i länet. Efter valet 2010 var jag tillsammans med gruppledaren förhandlingsansvarig i alliansen för Fp. För närvarande deltar jag i av Folkpartiet anordnade utbildning för blivande ledare- Kandidatskolan.
Genom min roll som vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, landstingsledamot i Tiohundranämnden i Norrtälje samt som ansvarig för äldrenätverket i länet, har jag god kontakt med ansvariga politiker inom området både på kommunal och riksnivå.
Folkpartiet har ett gott anseende i kommunen och vi har kompetenta politiker. Det är viktigt att vi syns utåt och att alla med uppdrag får möjlighet att profilera vår politik och att de inom partiet som inte har några uppdrag ändå ges möjlighet att påverka politikens utformning.
Vi ska vara den tydliga socialliberala rösten i Sollentuna som värnar extra om de medborgare som kan behöva stöd i olika skeden av livet. Vi behöver bland annat verka för att billiga och mindre bostäder byggs. En stor utmaning vi står inför är en ökande äldre befolkning och där behöver vi nu fundera ut olika lösningar på framtidens äldreomsorg. Jag vill vara en lyssnande ledare. Att få människor att känna sig inkluderade och att man faktiskt kan påverka politiken är oerhört viktigt.
Anna-Lena Johansson
073-985 65 93 (mobil)

anna-lena@sollentunaholm.seInga kommentarer: