måndag 24 september 2012

Utfrågning, speed-dating och exempel på debatt


Idag måndagen 24/9 arrangerar FP Sollentuna en utfrågning av våra tre goda kandidater till gruppledarposten. Den leds av utomstående f d kommunalrådet i Uppsala Jan-Ove Jerrestål, som låter varje kandidat svara på initierade och tydliggörande frågor om hur de ser på gruppledarrollen, Folkpartiets ideologi, samarbetet inom Alliansen, skatteuttag, personliga styrkor, strategi att nå ut med vår politik, politisk profil, framtidsfrågor i kommunen mm mm.

Efter utfrågningen följer så en variant av "speed-dating", tänkt att öka kunskapsmassan och låta fler frågor komma fram i ljuset.

Nomineringskommittén vill dessutom tipsa alla om att man kan titta på den budgetdebatten i Kommunfullmäktige, där alla tre kandidater deltar utifrån sina nuvarande uppdrag i olika nämnder:
  • Anders Morin: ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (inleder)
  • Anna-Lena Johansson: vice ordförande i Vård- och omsorgsnämden (kommer in efter ordf)
  • Thorwald Larsson: ordförande Trafik- och fastighetsnämnden (inleder)

För nomineringskommittén kvarstår sedan rundabordssamtal med varje kandidat, återkoppling från personlighetstester samt den grannlaga uppgiften att föra processen vidare.

29/10 avgörs valet till gruppledarposten, av medlemmarna på medlemsmötet. Be there!

/Nomineringskommittén


Inga kommentarer: