lördag 15 september 2012

Speed-dating i en gruppledarvalsprocess?


I vår strävan att göra nomineringsprocessen så gedigen och öppen som möjligt bryter FP Sollentuna ny mark. Utöver traditionella informations- och frågestunder, utskick av information och kandidat-CV mm låter nomineringskommittén kandidaterna få möjligheten att genomgå och få återkoppling på personlighetstester, arrangerar en utfrågning med extern utfrågare samt en ”speed-dating-variant”.

Syftet med den senare är tudelat: öka kunskapsmassan och få möjlighet för var och en att ställa den fråga man brinner för. Eftersom vi tror på öppenhet delar vi gärna med oss av vår planering:

Det hela går till på så sätt att vi bjuder in medlemmarna till ett möte (i vårt fall 24/9). 
Lokalen möblerar vi i grupper om fyra (3 + 1).
·      Kandidaterna ställer sig åt sidan.
·      Övriga medlemmar tar sig en stol i någon av grupperna (av de tre). Vi uppmanar alla att sitta ihop med de som man inte brukar sitta bredvid eller känner väl.
·      Grupperna pratar ihop sig några minuter vilka frågor man anser mest intressanta att ställa till kandidaterna. Man bestämmer första fråga, samt vem som ska ställa den.
·      Start speed-dating: 3 minuter (klocka som ringer)
·      Kandidaterna söker upp varsin stol (den ensamma, som lämnats tom), sätter sig och svarar på gruppens (de tre:s) frågor.
·      De grupper som står utan kandidat att fråga diskuterar sinsemellan vad som är viktigt vid kommande val av gruppledare.
·      När tiden är slut söker kandidaterna upp en ny grupp där de inte varit tidigare.
·      Upprepa från ovan: Speed-dating: 3 min
·      När alla grupper frågat alla kandidater är Speed-datingen över.
Ingen summering eller avrundning behöver göras, var och en går högst sannolikt från mötet med en mängd nya tankar, insikter och funderingar. Alla – även de blyga som kanske inte vågar ställa en fråga inför en hel församling – har fått chansen att föra fram och få svar på sina frågor.

Så ser Planen ut. 24 september får vi se hur det blir i verkligheten, återkommer efter det! Oss veterligen har något liknande inte tidigare prövats i politiska sammanhang, men om alla bara gjort på samma sätt som man gjort tidigare skulle vi fortfarande leva på stenåldern...

/Magnus, nomineringskommittén

Inga kommentarer: