fredag 7 september 2012

Thorwald Larsson - gruppledarkandidat

Detta är brevet Thorwald Larsson skickade till medlemmarna inför valet av en ny gruppledare för Folkpartiet i Sollentuna.

Att ha blivit nominerad till posten som gruppledare  för FP i Sollentuna är ytterligare ett tecken på det  varma välkomnandet och den tillit jag känner efter mitt drygt en mandatperiod långa uppehåll. Jag är  motiverad, beredd och villig att leda FP-gruppens  arbete och jag tror mig kunna bidra till att utveckla gruppledarrollen.

Under förra sejouren (1998-2006) var jag ersättare i  gymnasienämnden och i KS, ordförande i Sollentuna  Energi, samt ledamot av KF. Uppehållet från politiken  var nödvändigt för att kunna umgås naturligt med  familjen. Det ledde också till ett engagemang både i  sönernas (födda 1992 resp. 1995) skolgång och i  Sollentunas ungdomsidrott som tränare och lagledare. Nu är jag tillbaka i politiken  med motivation och engagemang.

Politiken formar och genomför vi tillsammans men gruppledaren har enligt min syn  två mycket viktiga uppgifter. Den ena är att entusiasmera och samordna de  förtroendevalda FP-ledamöternas insatser så att FP får ut mesta möjliga politik av våra mandat. Den andra är att företräda partiet på ”kommunledningsnivå” och i Allians-samarbetet utan att vi förlorar vår själ som eller våra skäl att vara liberaler.  Det skall noteras när FP politik och värderingar får genomslag i det löpande politiska  arbetet.

Med stor erfarenhet av att jobba i ledande befattningar i politiskt styrda  organisationer och med en bred erfarenhet av att leda stora och komplexa projekt  med olika experter engagerade tror jag mig ha rätt förutsättningar för utveckla både  gruppledarens roll och FP.

En viktig utmaning för FP i Sollentuna är att synas som liberaler och växa som parti.  Som gruppledare vill jag förbättra FP synlighet lokalt i traditionella media men  framför allt på nätet eftersom det är där första- och andra- gångsväljarna bland  många andra söker information. En vital debatt om lokala frågor baserad på politiska värderingar tror jag ökar intresset för FP.

Som grund för en framgångsrik kommunikationspolicy behövs en tydligare strategi eller vision om hur Sollentuna skulle se ut med FP i ensam majoritet. Som gruppledare skulle jag prioritera arbetet med att ta fram ett kommunicerbart lokalt partiprogram i god tid före nästa val.


Thorwald Larsson
mobil: 070-467 9324
thorwald.larsson@folkpartiet.se
thw.larsson@gmail.com

Inga kommentarer: