måndag 8 oktober 2012

Bygg studentbostäder i Sollentuna!


Stockhomsområdet växer så det knakar. En trång sektor är tillgången till bostäder. Det gäller inte minst för dem som söker sig till Stockholm för att studera på universitetet eller på någon av Stockholms högskolor. Bostadsbristen bland studenter är stor och många söker sig till andra orter, eller kanske inte läser alls på högskolan, därför att det är så svårt att få bostad.
Sollentuna kommun bör därför medverka till att det byggs studentbostäder i kommunen. Sollentuna ligger geografiskt bra till i förhållande till Kista, där Tekniska högskolan bedriver högskoleutbildning, universitetet och högskolorna i innerstan. Att få studenter som kommuninvånare är också en bra investering för framtiden, så att banden mellan kommunen och näraliggande högskolor stärks. Det kan bidra till t ex att nya kunskapsintensiva företag startas i kommunen eller att på sikt högskoleverksamhet förläggs till kommunen.Sollentuna kommun har bestämt att medverka bl a genom detaljplanearbetet till att nya, enkla och billiga, ungdomsbostäder ska byggas. Detta är mycket bra men en viss andel av dessa bör reserveras för studenter. Inte minst i Silverdalsområdet är det angeläget att bygga studentbostäder.

1 kommentar:

Kjell Ericson sa...

Jag står bakom det helt och hållet.

Min förutfattade mening är att studenter inte har samma krav på standard. Varken innomhus eller utomhus, vilket gör att hus borde kunna placeras där man i övrigt inte ser det optimalt i alla aspekter (exempelvis nära tågen som de antagligen vill utnyttja).

Själv är jag van att pendla 50-70 minuter enkel väg till jobbet. Det klarar nog studenter av också.