söndag 21 oktober 2012

Helenelund-Kista

Trafikverket har frågat kommunen vad de tycker om att komplettera namnet på pendelstågsstationen Helenelund till Helenelund-Kista.  Socialdemokraterna är upprörda.

Som sollentunabo samt arbetande i Kista så tycker jag det är en bra komplettering.  Att fråga boende i Helenelund vad de tycker med baktanke att de kan få bestämma fyller för mig ingen funktion (möjligen negativt).  För det första tar man inte bort namnet Helenelund.  För det andra så är kompletteringen till för att tydliggöra den nära kopplingen till Kista arbetsområde.  Jag har faktiskt träffat många kollegor som inte vetat om närheten till pendeltåget.  Att stor del av trafikflödet av människor går den vägen är uppenbar. Med namnkomplettering blir det förhoppningsvis fler.

Skulle man fråga boende i Kista så tror jag de skulle vara mer negativa än Helenelundsbor. Det är deras besökare som åker fel vilket är en nackdel att beakta. Dubbelnamnet är ändå bättre än Solnas järnväg- och pendelstationer som förvirrade mig en gång...

Det här är ändå bara en namnkomplettering, inte ett byte. Att spela upprörd är populistiskt drag att strö salt i egenskapade sår.


Inga kommentarer: