torsdag 11 oktober 2012

Jippo av folkomröstningskrav

Sollentunapartiet arbetar för att få till stånd en folkomröstning angående sportfältet.

På sin hemsida skriver de: "Totalt krävs att minst 10 procent av kommunens invånare, som är röstberättigade i kommunalval, skriver under för att få till stånd en folkomröstning."

Detta är enligt mig fel när jag läser webbversionen av lagen (1991:900 5 kap, 23 §) av två skäl:

1) 10% av de röstberättigande kan bara väcka frågan om folkomröstning i fullmäktige.  Det är inte samma sak som att folkomröstningen kommer till stånd.

2) Sollentunapartiet kan själva väcka frågan i fullmäktige.

Underskrifterna är att gå över ån efter vatten om de själva hade åsikten att fullmäktige ska besluta om en folkomröstning. Förvisso räcker det med 1/3 av rösterna i fullmäktige om de har underskrifterna enligt kommunjuristen. Det framgår inte om SP redan nu har stöd av andra partier.

Det betonas att de som skriver under önskan om folkomröstning inte tar ställning i sakfrågan. Så formellt blir fullmäktige inte klokare på initiativtagarnas åsikt i sakfrågan.


Jag har svårt att se det de gör som annat än ett lokalpopulistiskt jippo. "De i nya väsjöstaden ska minsann inte ha lätt att nå vårt sportfält eller besöka Edsbergs centrum" kunde de också skrivit. Vi som vill sammanföra även framtidens invånare i kommunen får anledningen att motivera det.

Inga kommentarer: