måndag 29 oktober 2012

Ny gruppledare FP Sollentuna: Anna-Lena Johansson

En kulen höstkväll i oktober. Regnet smattrar i asfalten. Det är mörkt och kyligt ute. I Turebergsrummet är det dock ljust och glatt. Samt en smula trångt, då 55 folkpartister trotsat kvällens kyla och regn för att vara delaktiga i nytt val av gruppledare, tillika kommunalråd i Sollentuna.

I tider som dessa, där det stundtals sägs att det är svårt att uppbringa någon som vill engagera sig lokalpolitiskt, har vi haft tre goda kandidater att välja mellan: Anna-Lena Johansson, Thorwald Larsson samt Anders Morin.

Nomineringskommittén har delvis provat nya vägar i sin gedigna och i stora drag transparent process:

  • Sätta upp önskvärda kriterier
  • Personlighetstester
  • Speed-dating
  • Intervjuer
  • Presentation och utfrågning på medlemsmöte
  • Utfrågning med extern utfrågare
  • Samtal med medlemmar och KF-ledamöter

Samtliga registrerade medlemmar har fått såväl e-post som fysisk post med en beskrivning av nomineringsprocessen och alla de tre kandidaterna samt en kallelse till kvällens möte. Uppenbarligen har det inte förblivit liggande oläst... Folkpartiet kan verkligen ses som ett kunskapsdrivet parti!

Efter en beskrivning av processen och nomineringskommitténs förslag – där man efter en sluten omröstning först efter all informationsinhämtning – vilken landat i att föreslå två olika namn (4-1). Under mötet meddelade Thorwald Larsson att han drar tillbaks sin kandidatur (men fortsätter att på andra sätt verka för FP Sollentuna). Femton medlemmar tog så tillfället i akt att plädera för sin kandidat, med olika välformulerade perspektiv och aspekter. Ja, Folkpartiet är ett kunskapsdrivet parti!

Efter sluten omröstning med valsedel skedde en öppen rösträkning a'la "Robinson". Noteras kan att resultatet växlade mellan de två – inte mindre än fem gånger vägde det helt jämt mellan de tu! Anna-Lena ryckte dock så sakteliga ifrån och fick till sist 32 röster mot 22 för Anders.

Anna-Lena tackade så till sist alla för visat förtroende, med en särskild hälsning till sina medkandidater och alla medlemmar – vilka alla behövs i det fortsatta arbetet för ett mer liberalt samhälle. Precis samma sak underströk också Anders Morin, som var den förste att gratulera Anna-Lena, strax före Lennart Gabrielsson som efter tre decennier på posten nu lämnade över stafettpinnen.

Mötesordförande Martin Andreasson från Länsförbundet avrundade så mötet med att reflekterande lyfta upp den "Seriositet, klokskap, eftertanke samt inte minst en väldigt goda stämning mötet uppvisat. Diskussionen i kväll kan verkligen ses som ett kvitto på att det finns gott hopp om FP i Sollentuna".

Inga kommentarer: