måndag 22 oktober 2012

Sollentuna säkrar en kommunal vård- och omsorgsutförare


Vid kommunfullmäktiges sammanträde i förra veckan beslutade Allianspartierna och Miljöpartiet att kommunen ska bilda ett bolag av SOLOM, den kommunala utföraren av vård- och omsorg. Vi vill säkerställa att det i framtiden finns en kompetent kommunal utförare och önskar se SOLOM utvecklas till ett föredöme inom vård- och omsorgsområdet.

SOLOM har många mycket engagerade, duktiga och lojala medarbetare som utför ett arbete av hög kvalitet. Syftet med en bolagisering är att ge bästa möjliga förutsättningar för SOLOM att i annan organisationsform utvecklas och bli ännu mer attraktiv för de som arbetar inom vård- och omsorg och för de som brukar tjänsterna.

Slutligt beslut om bolagisering ska enligt plan fattas av kommunfullmäktige innan sommaren och efter att samverkan med representanter för de som på olika sätt berörs av förändringen har genomförts.

Jag är övertygad om att de allra flesta av våra äldre vill bo kvar i sin kommun när den dag kommer då man måste fatta det svåra beslutet att flytta till ett vård- och omsorgsboende. De äldre och anhöriga jag möter uttrycker att det viktigaste är att man får bo inte allt för långt bort från sina nära och kära. Därför tycker jag att det är bra att vi bolagiserar SOLOM själva utan en annan kommun som var tanken från början. 

Det är viktigt med en mångfald av boenden med olika inriktningar för att öka valfriheten och en sund konkurrens gör att vården och omsorgen har förutsättningar att bli ännu  bättre. För den enskilde spelar det mindre roll vem som driver boendet.
Inga kommentarer: