torsdag 1 november 2012

"Vi ska ta hand om ..."Välkommen till min blogg! Där återger jag läsligt baksidestexten som finns här ovan. Jag gör det på grund av mina erfarenheter under arbetet mot aids-epidemin under den tid då nästan alla sjuka dog. Det visade sig då att många som engagerade sig i arbetet  hade en attityd som skadade de hivsmittade. Det borde vara intressant för alla FP som arbetar för ansvarstagande!

De som hade den skadliga attityden var de läkare, sjuksköterskor och frivilliga som först och främst ville "ta hand om" de hivsmittade. Därmed blev det främmande för dem att betrakta de smittade som ansvarstagande individer. 

Vi som gick andra vägen behandlade hivsmittade som beslutskapabla, försökte värva dem som ännu var friska till arbetet mot smittspridning. En drabbad skulle alltså tidigt få frågan: Vad tänker du göra nu för att inte sprida smittan? Vi som gjorde så fick bara positiva erfarenheter.

Men de som ville "ta hand om" blev alldeles förskräckta. Så får man inte tala till en person som det är så synd om! Människor med den attityden menade dessutom ofta att man inte fick "oroa" allmänheten med att tala om risken för att smittas. Risken var ju så liten!

Vi framhärdade – och det uppskattades av de drabbade! Flera hivsmittade tackade för att de behandlades som vuxna. Men de flesta som engagerat sig för de hivsmittade arbetade mer för dem än med dem.

Efter min aktiva tid i fråga om aids kom bromsmedicinerna. De hivsmittade som fick aids dog inte längre, de levde på en omfattande och livslång medicinering. Därmed uppstod en ny fara. 

Förut hade dödsfallen skapat mottaglighet för information om hur man undviker bli smittad. Nu försvann undan för undan denna grund för mottaglighet. Nya årskullar av vuxna trädde till som inte fick den tankeställaren. Alltså borde åtgärderna för att öka medvetenheten och riskerna ha intensifierats. I stället skars resurserna för sådana åtgärder ned. 

Åter ökar könssjukdomar av olika slag. Men arbetet mot dem går i samma spår som förut. "Använd kondom" våga man säga men inte detta: Risken för smitta minskar drastiskt med att debutera senare och avstå från att använda könslivet som ett sällskapsnöje.

Inga kommentarer: