tisdag 4 december 2012

Snöblindhet vid skolresor

Ett populärt alternativ i skolor i Sollentuna på vinteridrottsdagen är att åka utförsskidor.  Det här är enligt mig en ambitiös resa (skidskola för den som behöver), men medför kostnader som skolorna vill att föräldrar till skidgillande barn står för (cirka 500-600kr inklusive skidhyra).

Alla barn vill inte åka skidor (exempelvis jag som barn) och kan välja de kostnadsfria aktiviteterna som bjuds.

Det här säger Skolverket ajabaja till trots att skollagen tillåter att ta ut självkostnadspris vid "skolresor och liknande aktiviteter".

Skolverket tillåter inte att föräldrarådet eller någon annan anordnar resan om den sker på idrottsdagen.

Att skolan ska vara avgiftsfri så att sämre bemedlade barn kan delta är för mig självklart.  Skolresor som innehåller utbildning ska vara avgiftsfritt.  Men jag ser inte att en skidresa ingår i den utbildning alla barn har rätt till.

Det vi nu hamnat i är ett läge där "ett jämlikt samhälle är ett där alla har det lika dåligt".  Jag gillar inte det.

De riktigt fattiga barnen kommer aldrig ha råd att åka skidor.  Men de nästan fattiga familjerna har förlorat sin chans att åtminstone låta barnen få åka skidor.

Alternativen på vinteridrottsdagen kanske inte är lika hippt som utförsåkning. Men de är inte fy skam för den stolte - och dessutom är det nu det ända som går att välja på efter offret på jämlikhetens altare.

Kvar finns att föräldrarådet eller annan anordnar en skidresa utanför skoltid. Vad har vi isåfall vunnit?

Inga kommentarer: