måndag 14 oktober 2013

Folkpartiet i Sollentuna har ny bloggDetta blir det sista inlägget på denna blogg. Välkommen till sollentuna.liberalerna.se

måndag 7 oktober 2013

Lokala FP-medlemmars bloggar

Tänkte kort göra reklam för de Folkpartister i Sollentuna som jag vet har bloggar:
Det finns säkert fler (och fler borde skriva), men det är dessa jag följer och som jag vet får lite nya inlägg med jämna mellanrum.

lördag 5 oktober 2013

Kandidater från Sollentuna och resultatetDen lille gubben längst till vänster är jag. Bilden är tagen från Nu. Jag har på min blogg berättat om hur provvalet kom till, vad resultatet blev och slutsatser man kan dra av det.  

Resultatet är glädjande för de två kandidaterna från Sollentuna: för Per Altenberg därför att han kom så högt, plats 22 bland 91, för mig därför att jag inte kom längre ned än till plats 65. 

Det räckte för att uppnå vad jag ville: att slå ett hål i osynlighetsväggen framför de årsrika. 

Välkomna till min egen blogg


torsdag 3 oktober 2013

Dator till barn och bredband till alla

Under hösten kommer alla skolbarn ha tillgång till en egen dator eller läsplatta. Om ett par år kommer vi inte förstå varför det dröjde så länge.

En fundering smög upp till mig nyligen.  Har alla barn internet hemma? Speciellt med tanke på elever som bor i hushåll med sämre ekonomiska förhållanden.

Svaret var inte självklart för mig (och kanske inte dig heller?). För att summera svaret så är det: Internetanslutning ingår i skälig levnadsstandard när man har barn i skolan.

Bra!

onsdag 2 oktober 2013

EN kandidat från Sollentuna: Valbudskapet
Vad jag har kunnat se hittills har alla andra kandidater i Folkpartiets provval i Stockholms län hållit sig inom partiets redan beslutade politik, låt vara med olika betoning på olika delar av den. 

Jag gör annorlunda: föreslår något som i och för sig är naturligt för ”skolpartiet” att driva men som ännu ingen förut kommit på att föreslå.

Jan Björklund med bundsförvanter och medhjälpare gör ett heroiskt arbete för en bättre skola. De är värda all beundran för det och får förvisso min. 

Jag, som haft skolan under uppsikt sedan jag började där på 30-talet, ser emellertid att det mesta som gjort hittills innebär att ta bort misstag som begått under det febrila arbetet att utveckla ”en skola för alla”.

Konstruktionen sådan den blivit: 
Alla oavbrutet i skola under alla år av uppväxten 
med samundervisning i alla stadier. 

I denna skola misslyckas sedan länge allt fler av pojkarna. Skolan diskriminerar!  Därför måste grundkonstruktionen ändras.  

Det är den springande punkten i mitt valbudskap och den berättar jag närmare om på min blogg. Välkomna, alltså, till min egen blogg!

onsdag 25 september 2013

Google i Barn- och Ungdomsnämnden

Gårdagens nämndmöte (2013-09-24) i Barn- och Ungdomsnämnden bjöd inte på några
överraskningar. Ett ax-plock av det som avhandlades är:

 • Två levande representanter från Google gästade oss och talade om deras molntjänster. De förklarade att deras affärsidé är att ge skolor molnverktyg gratis för att barnen när de blir större ska låta sitt företag betala för detsamma. Googles system har möjlighet till dubbel inloggning ifall banksäkerhet krävs. Själva så lagrar de all sin information i sina egna system.
 • Användaravtalet med Google måste förbättras (vilket är en nationell fråga för Sveriges Kommuner och Landsting att driva). I nuläget är den starkaste kritiken mot BUN att det inte finns något avtal. Nämnden beslöt att skriva under nuvarande användaravtal för att åtminstone ha något att stå på.
 • Som förväntat var Sollentunapartiet emot allt som innebär datorer i skolor.
 • Nämnden fick redovisat hur frånvaron i skolan ser ut. Alla siffror i den rapporten är för många. Dessutom saknas det en förbättrande trend. Vid rektorsbyte uppdagades på en skola en högre frånvaro än vad som rapporterats, på den skolan verkar trenden ha vänt. Vi hoppas att inga andra skolor har sådana mörkertal och fortsätter med att arbeta långsiktigt i frågan.
 • Ett ärende från Socialdemokraterna bifölls. Det gällde att ta fram riktlinjer för hur alla förskolor bör ta emot studenter i sin verksamhet.
 • Moderaterna lade fram ett ärende om att utreda hur kommunala grundskolor lever upp till det stöd barn med dyslexi ska ha. Ett mycket bra uppdrag som nämnden enhälligt biföll.

Nämnden biföll ockå Folkpartiets ärende om att sätta fokus på hur förvaltningen och skolor arbetar för att minska skillnader mellan pojkars och flickors skolresultat. Redovisningen blir en del av den planerade verksamhetsplanen.

Kjell Ericson, Carina Knorpp

lördag 14 september 2013

Två kandidater från Sollentuna: två olika skäl att kandideraFolkpartiets provval i inför riksdagsvalet har klarat en första etapp i Stockholms län: en imponerande lista på 91 kandidater.


På listan finns många kandidater som redan eftertryckligt visat sin förmåga. Där finns ständiga förnyare, t ex Barbro Westerholm. Hon har med väldig sakkunskap hjälpt minoriteter och hjälper nu en grupp som inte bör betraktas som minoritet: 
de årsrika människorna.

Vi två kandidater från Sollentuna är ett gott exempel på den väldiga spännvidd som bör finnas i ett liberalt parti. 

Per har valt ut de delar i partiprogrammet han är nöjd med och vill hjälpa till att driva för att få genomförda som svensk politik. Sådant arbete kan partiet inte vara utan.

Jag använder min kandidatur för att driva fundamentala liberala krav. De har steg för steg makats åt sidan när allt fler drivande feminister utvecklats till paternalister om inte vill låta individen tänka själv. Sådant kritiskt arbete kan inte ett liberalt parti vara utan.

Detta berättar jag närmare om på min egen blogg. Välkomna till den!torsdag 12 september 2013

Yrkesvux - en satsning som fortsätter att ge goda resultat

I senaste numret av "Vi i Sollentuna" (utkom cirka 6 sep) har jag skrivit en insändare om yrkesvux som återfinns nedan. Detta är en satsning som undertecknad och folkpartiet lokalt initierat och som visat sig ge mycket goda resultat när det gäller bekämpa arbetslöshet och få unga i jobb.
"I Sollentuna kommun har vi 2013 satsat extra medel på den kommunala vuxenutbildningen. Förutom att det finns möjlighet för alla att läsa till gymnasiebehörighet och högskolebehörighet, så finns numera också möjligheter för dem som har klarat gymnasiet men är arbetslösa att läsa vuxenutbildning med yrkesinriktning (yrkesvux). Satsning på yrkesvux är en mycket effektiv åtgärd. Det har också visat sig i Sollentuna. Den senaste uppföljningen i Sollentuna omfattade en grupp på 54 personer som avslutade yrkesvux. Av dem fick 80 procent jobb.

Populäraste inriktningar är vård- och omsorg respektive barn- och fritid. Det matchar mycket bra mot efterfrågan hos arbetsgivarna. Men även utbildningar inom handel och administration och hantverksyrken leder ofta till jobb.

Att gå från arbetslöshet till jobb är en vinst både för samhället och individen. Utbildningskostnaden för kommunen är låg för en person som går på yrkesvux och sedan får jobb i förhållande till de plusposter som uppkommer för den offentliga ekonomin i form av fler skattebetalare och att a-kassa eller ekonomiskt bistånd (socialbidrag) inte behöver betalas ut. Men allra störst är vinsterna för individen. Att ha ett jobb att gå till betyder mycket för självkänslan och den personliga utvecklingen.

Därför är det viktigt att kommunen fortsätter att satsa på - och uppnå - hög kvalitet i grund- och gymnasieskolan. Men det är också viktigt att kommunen vidtar åtgärder som hjälper till studier och jobb för de grupper som annars faller utanför. Dit hör många arbetslösa ungdomar, individer som har ekonomiskt bistånd och många med utländsk bakgrund som saknar jobb.

En sådan åtgärd är inrättandet av ”Möjligheternas kontor” i april i år som stödjer med vägledning och rådgivning. För dem som behöver ökat stöd finns möjlighet att få hjälp av coachföretag, med nätverk i näringslivet. En annan åtgärd är just vuxenutbildning med yrkesinriktning.

I den politiska plattformen i kommunen för 2013-2014 fastslås en fortsatt satsning på vuxenutbildning 2014 med fler platser, eftersom fler sökande förutses. Vi i folkpartiet känner stolthet över att vi jobbat intensivt för denna satsning. Den bidrar till att fler sollentunabor känner tillfredställelse med livet, ökad delaktighet och lägre arbetslöshet.

Anders Morin (FP)
Ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Sollentuna"

onsdag 4 september 2013

Ny politisk inriktning

Efter de ändrade majoritetsförhållandena så har en ny politisk inriktning skrivits ihop.

Den finns tillgänglig på kommunens hemsida.

fredag 30 augusti 2013

Överdäckningsmatematik

Jag läser i Mitt I Sollentuna 27:e augusti den matematik Sollentunacenterns ordförande använder för att finansiera E4'ans överdäckning. Man kan inte låta bli att vara lätt ironisk.

Tänk att han upptäckt att Sollentuna har utdelning från kommunala bolag.  Tänk att dessa intäkter aldrig använts till något tidigare, vilken miss de styrande måste ha gjort.  Vilken guldkälla det är för finansiering av överdäckning. Dessutom blir det pengar över för att täcka över fler vägar (kommunen går alltså plus på förslaget). Vad smart dessutom av honom att bestämma att Sollentuna bara ska betala 1/6 av totalkostnaden.

Det låter säkert fint när man talar, men när man petar i detaljerna så faller den ekonomiska beräkningen. Till och med Vänsterpartiet står för sina ökade kostnader och föreslår (alltid) skattehöjningar.  Men C-ordföranden tar till knepet sammanföra en existerande intäkt med en ny utgift.

Deras fördelning av kostnader ger jag inte mycket för.  Jag tror Stockholm har gjort rätt som byggt industriområde mot vägen. Hade jag varit stockholmare så hade jag inte prioriterat att åtgärda miljö för arbetsområden.  Inte heller hade jag sett någon integrationsvinst att kontorslokaler får närmare till villatomter.

Som en parantes så tillägger jag att när jag tänker överdäckning så ser jag något bygge av enklare slag. Mer något som påminner om flyghangar. Tar antagligen inte bort ljudet, men partiklar innesluts. Prisklassen borde vara mer humant.  Om det är realistiskt vet jag inte.


tisdag 20 augusti 2013

Vill du styra Sollentuna?

Nu har alla invånare i Sollentuna för första gången möjlighet att föreslå de personer de vill se som sina och Folkpartiets företrädare i kommunen. Folkpartiet i Sollentuna genomför öppna nomineringar till kommunen under perioden 20 augusti – 14 september.

Föreslå personer på Folkpartiets hemsida!

Vi genomför öppna nomineringar för att:

1. Få fram nya kandidater. Det finns många liberalt sinnade personer som kan tänka sig att bli kandidater för Folkpartiet – bara de får frågan.
2. Öppna och förnya Folkpartiet. På det här sättet får allmänheten och partiets sympatisörer möjlighet att påverka vilka som ska kandidera för Folkpartiet.

Vem kan nominera?

Du som är medlem i Folkpartiet kan nominera kandidater till kommunfullmäktigelistan precis som vanligt. Nytt för i år är alltså att även alla invånare i Sollentuna kan nominera personer de vill se som kandidater för Folkpartiet. Det finns många liberaler i Sollentuna som inte är medlemmar men som har tankar och idéer kring, och förtroende för, personer som skulle göra goda insatser som kandidater för Folkpartiet i Sollentuna. Sprid gärna denna information vidare i din bekantskapskrets och dina nätverk, ju fler som nominerar desto fler har vi att välja på i vår nomineringsprocess.

Vem kan nomineras?

Den som är medlem i Folkpartiet naturligtvis. Nytt för i år är att även den som idag inte är medlem kan nomineras. Kanske känner du en idrottsledare, en företagare, en sjuksköterska eller någon annan med högt förtroende på din ort som du vill se som en av Folkpartiets kandidater i kommunvalet. Då ska du nominera den personen!

Vad händer nu?

Nomineringsperioden pågår mellan den 20 augusti till den 14 september, hur du nominerar beskrivs längre ner. Efter det att nomineringarna är klara kommer nomineringskommittén att kontakta de föreslagna för att fråga om de står till förfogande i den fortsatta nomineringsprocessen. Till kommunfullmäktigelistan blir det sedan provval 20 oktober – 3 november.

Det här väcker naturligtvis en del frågor...

- Måste jag fråga den jag nominerar om lov? Nej, det sköter nomineringskommittén och styrelsen.
- Blir jag en offentlig person när jag nominerar? Nej, det går att nominera helt anonymt om du vill.
- Tänk om den jag föreslår är direkt olämplig eller socialist, eller...? Ingen fara, det är sådant som nomineringskommittén kommer att kolla upp.
- Kanske har du fler frågor och funderingar, då kan du höra av dig till oss, vi kan säkert svara på de flesta av dina frågor.

Så här gör du!

Du kan nominera under perioden 20 augusti till 14 september på tre olika sätt:
1. Via webben www.folkpartiet.se/nominera (helst).
Vi föredrar att du använder dig av vår webbsida när du nominerar, det gör att vi får in informationen på rätt ställe med en gång. Kom bara ihåg att det är bra om du lämnar så många uppgifter som möjligt om den du nominerar.
2. Via e-post
Du kan också skicka e-post till nomineringskommittén via sollentuna@folkpartiet.se
3. Via telefon eller brev
Du kan också ringa till vår politiska sekreterare eller skriva ett vanligt brev, lämna gärna namn eller telefonnummer så vi kan nå dig om något är oklart. Se vår kontaktsida.

lördag 17 augusti 2013

”Skolstart handlar om att skapa förtroende”

(kommentar på detta inlägg) 
 
Instämmer! Liksom i att det är utvecklande att vara lärare och att vara elev.

Här två dikter inspirerade av upplevelser i skolan, en som elev 1944 med eftersläng 1947 och en som lärare 1952.

Hämnd  

Klassföreståndaren
fick hela klassen att skratta.
Han läste högt från katedern
den svage elevens engelska fel.

Klassföreståndaren
gav den svage eleven order att tiga
när en engelsk reselektor tog vid.
Eleven fick inte skämma ut klassen
med sina grammatiska fel.
    
Klassföreståndaren
fanns inte längre i livet
när den svage eleven
kom hem från England
med sin Matriculation Exam.
 

Folkskola  

Magistern kan väl lära oss engelska!
Vår vanliga magister kan inte engelska!
Magistern!


Årskurs fem och sex och sju
i samma klass
blir allt ivrigare.

Ta det lugnt!
Jag är vikarie!
Jag får inte ändra i schemat!

Magistern!
Vi kommer tidigare på morron!
Magistern kan väl försöka!

Magistern försökte.
Barnen kom en halvtimme
innan skoldagen började.
De kom en hel termin.

De var tolv och tretton och fjorton år
and eager to learn.


 


Skolstart handlar om att skapa förtroende

Så här i skolstartstid så ger jag en litet tips till en artikel i Skolvärlden där Sollentunas Magnus Blixt intervjuas.

Att bland det bästa skolelever kan ha är engagerade lärare är uppenbart.  Det ska vara roligt och utvecklande att både vara lärare och elev.

fredag 16 augusti 2013

Höjning av läraryrkets status hotasFöljande inlägg av mig publicerades i "Vi i Sollentuna" i slutet av juni. Frågan om att skapa utrymme för höjda lärarlöner är central för våra möjligheter att utveckla skolan, såväl i Sollentuna som i Sverige!

”Nyligen har styrelsen i Kommunförbundet Stockholms län (KSL) beslutat att skolpengen för gymnasieskolorna i länet bör räknas upp med 2,3 procent 2014, vilket är lägsta möjliga nivå för att uppfylla läraravtalet. Det sänder en olycklig signal till lärare om möjligheterna att höja lönerna väsentligt i framtiden, och det räcker inte alls för att kompensera lärarnas löneökningar för 2012. En majoritet bestående av moderater och socialdemokrater drev igenom ärendet medan folkpartiet reserverade sig och krävde en uppräkning med 3 procent.     

Sedan 2011 har vi en gemensam gymnasieregion i Stockholms län, med en gemensam prislista om den skolpeng som bör gälla för respektive program. Uppräkningen av skolpengen har hittills gjorts efter konsumentprisindex vilket lett till att gymnasieskolorna fått göra betydande besparingar för att finansiera det nödvändiga lyftet av lärarnas löner som 2012 ökade med fyra procent. En särskild satsning på lärarlönerna är dock fortsatt nödvändig. Därför är det fel att ha en uppräkning av skolpengen som inte tar hänsyn till detta. Uppräkningen måste i stället baseras på en sammanvägning av lärarnas löneökningar och prisutvecklingen för lokaler, IT med mera, samt produktivitetsutvecklingen.  

Den kommunala gymnasieskolan i Sollentuna – Rudbeckskolan – är en bra skola med bra resultat. Antalet högskolebehöriga är över 95 % och eleverna har i snitt mer än väl godkänt. För en fortsatt bra utveckling är det viktigt att satsa på lärarna. Lärarlönerna måste öka! Det leder till än mer motiverade medarbetare och gör yrket mer attraktivt. Folkpartiet ska göra allt i sin makt för att stärka lärarlönerna på vårt kommunala gymnasium såväl redan 2014 som långsiktigt trots det olyckliga beslutet i KSLs styrelse. 

Anders Morin (FP)

Ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sollentuna”

onsdag 14 augusti 2013

Nominerad till provvalet för riksdagsvalet


På nomineringslistan presenteras jag nu med denna bild och text:


”Som ordförande i FPU 1959 var jämställdhet mitt måtto. Som far/morfar har jag följt jämställdheten i skolan och glatts när hinder röjts för flickorna. Men allt fler pojkar misslyckas! Skolans grundkonstruktion diskriminerar dem. Jag vill åter in i politiken för att få den konstruktionen ändrad.”

Välkomna till min blogg!   


Där berättar jag idag och den 29 juli om bakgrunden till mitt beslut att ställa upp.
måndag 12 augusti 2013

Rätt att jobba mindre

Så här i tillbaka-till-jobbet-tider så kastar jag upp hur jag tänker mig att en arbetstidsförkortning kan gå till.

En bakgrund till tanken är att jag de senaste 14 somrarna aldrig haft betald semester.  Min lön som konsult påminner mycket med egenföretagarens.  När jag inte arbetar/debiterar så får jag ingen lön - vilket jag jämställer med tjänstledighet.

Så istället för att minska arbetstid eller öka semestertiden så borde alla ha rätt att ta X dagar tjänstledigt. Precis som semester så ska man vara överrens med arbetsgivaren när uttaget sker.  Uttaget ska också kunna göras enstaka timmar.

Många har redan flextid idag och kan göra snarlik semester.  Men när jag talar med bekantskapskretsen så är de ofta låsta i tanken att semesterdagar är en absolut gräns som inte kan brytas.

Systemet passar kanske inte smärtfritt i alla branscher. Men där det passar så är det ganska kostnadsneutralt för arbetsgivaren och självreglerande genom att få har råd till för lång obetald ledighet.

lördag 20 juli 2013

Fundamentalism alltid på lur


Magnus Blixt har under rubriken Vad gör inte en fundamentalist? gett oss två listor med utgångspunkter för att motverka negativ fundamentalism. 

Utmärkt idé! Vi bör inte glömma att vara fundamentalister i kampen för mänskliga rättigheter men vi bör också spana efter negativ fundamentalism på alla områden. 
Här kommer de tankar som listorna väcker hos mig. Först Anders Wockatz idé om demokratins sex utgångspunkter.

INDIVIDUELL FRIHET  Viktig, inte minst för liberaler! Även hos oss händer det att tanken glider över till en grupps frihet på bekostnad av friheten hos dess individer. 
Det sker t ex när någon frågar: Bör vi verkligen pressa på någon invandrargrupp vår jämställdhet? Ja, vi måste kämpa för att individerna i en sådan grupp får den!

SJÄLVSTÄNDIGHET  Ett mycket svårt krav eftersom vi alla är flockvarelser och många av oss har mycket svårt att avvika från flocken. 
Det är få förunnade att ensamma våga peka på ett problem och föreslå arbete på att lösa det.
JÄMLIKHET  Här lurar fällor. Det är mycket lätt att räkna %, och procenttal tar lätt över tanken.  Då glider den över till att gälla likhet i stället för jämlikhet. 
När väl den tanken tagit över, inträder tunnelsyn. Då ser man till exempel inte det överväldigande mängd fakta som säger att fler män än kvinnor tar risker, farligt i trafiken men gynnsamt i karriären. 
KRITISKT TÄNKANDE  En nyckelfaktor, men den som driver det tänkandet blir lätt misstänkt för att vara illojal och riskerar därmed att göras osynlig och inte värd att lyssna till.
RÄTTVISA Så länge kravet gäller lika villkor och möjligheter för individer oavsett grupp kan det drivas med full kraft. Men när grupp ställs mot grupp blir det svårare.
SOLIDARITET  För att bygga en solidarisk attityd behövs övningar under uppväxten snarare än ”predikningar” – och tv-program om tävlingar i samarbete i stället för tävlingar där individer slås ut en efter en. 

Därmed över till Qaisar Mahmoods tio budord för svenskheten 

1. Du skall underkasta dig våra gemensamma juridiska lagar.
Ja, kritik måste leda till krav på ändrade lagar och myndighetsbestämmelser, inte till vägran att följa instruktioner från poliser eller andra myndighetsföreträdare. 

2. Du skall erkänna att det existerar en gemensam värdegrund men att den är föremål för ständig förändring.

Och själv bidra till att förbättra den!

3. Du skall vara beredd på att du inte kommer att få göra det som du alltid gjort på samma sätt som du alltid gjort.

Och tänka efter vad som kan göras bättre!

4. Du skall vara nyfiken på din nästa.

Den som gör det har glädje av det och lär sig mycket. De flesta människor tycker om att få ett tecken på att de betyder något. 

Hur man visar sin nyfikenhet är dock viktigt. Människor låser sig om de tror att någon snokar för att få en fördel.

5. Du skall icke känna dig kränkt.

En skylt jag såg 1947 på kväkarnas interna folkhögskola i England: 
IT IS AS GREAT A SIN TO TAKE AN OFFENCE AS TO GIVE ONE 

Att utnämna sig till kränkt får inte erkännas som instrument för att nå makt!

6. Du skall inte uppfatta andras annorlunda livsstil som ett hot mot ditt sätt att vara.

Men inte blunda för att den livsstilen kan vara ett hot mot de andra själva. Vi måste motverka hedersförtryck.

7. Du skall inte bekämpa behovet av att ha några som du känner gemenskap med.

Och inse faran i att längtan efter gemenskap kan bringa dig i dåligt sällskap eller få dig att tiga för att inte avvika.

8. Du skall acceptera att det alltid kommer att finns ett vi-och-dom-tänkande.

Liksom att alla spontant rangordnar ”de andra” och samarbetar lättare med vissa än med andra. Det motverkar sitt syfte att stämpla allt som rasism

9. Du skall ingå i flera olika ”vi”.

Ja tack!

10. Du skall inse att svenskhet kan innebära olika saker för olika individer.

Liksom att vi alla kan bidra till att utveckla svenskheten. 


Fundamentalism har jag stött på långt utanför den religiösa sfären och har visat exempel i min bok Kvinnan, mannen, tidsandan och den fria tanken

Problemet med att driva SJÄLVSTÄNDIGHET och KRITISKT TÄNKANDE upplever jag själv nu. Det sker när jag pekar på något som borde vara uppenbart: 

– att en jordskredsförändring pågår,

– att den svenska skolan diskriminerar och

– att skolans grundkonstruktion måste ändras.
      
Se mitt inlägg på den här bloggen den 14 juni! Än har det inte kommit en enda kommentar.  Men jag vägrar att känna mig kränkt och fortsätter envist mitt larm.


Vad gör inte en fundamentalist?

Läser dagens tidning om Den motvillige fundamentalisten. Väcker tankar, både om mitt inlägg på andra bloggen om nationaldag, svenskhet och kränkthet och om Leo Razzaks sommarpratspåminnelse om Doktor Glas för evigt giltiga ord:

"Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst."
- Hjalmar Söderberg, Doktor Glas


Vad kan vi då göra för att motverka negativ fundamentalism? Jag anser läroplanen visar en rimlig väg; vi ska vara demokratifundamentalister. Tankar och idéer ska få framföras, diskuteras, argumenteras för – men vi ska inte backa från de demokratiska värdena om öppenhet, tolerans och allas lika värde. Mycket av det börjar i skolan, men som vanligt är det inte enbart skolans ansvar utan behöver göras hemma vid köksbordet, över fikat på jobbet, i politiska församlingar, i föreningslivet... Mångfald och respektfull dialog tar tid och är jobbigt, men allt annat riskerar att leda rakt i fördärvet.


Jag ställer gärna upp på Anders Wockatz ide om demokratins sex utgångspunkter (ovan) som Qaisar Mahmoods tio budord för svenskheten (nedan). Men jag diskuterar dem också gärna. Hur tänker du?


 1. Du skall underkasta dig våra gemensamma juridiska lagar.
 2. Du skall erkänna att det existerar en gemensam värdegrund men att den är föremål för ständig förändring.
 3. Du skall vara beredd på att du inte kommer att få göra det som du alltid gjort på samma sätt som du alltid gjort.
 4. Du skall vara nyfiken på din nästa.
 5. Du skall icke känna dig kränkt.
 6. Du skall inte uppfatta andras annorlunda livsstil som ett hot mot ditt sätt att vara.
 7. Du skall inte bekämpa behovet av att ha några som du känner gemenskap med.
 8. Du skall acceptera att det alltid kommer att finns ett vi-och-dom-tänkande.
 9. Du skall ingå i flera olika ”vi”.
 10. Du skall inse att svenskhet kan innebära olika saker för olika individer.lördag 13 juli 2013

Ropen skalla – utbildning till ALLA – engagera DIG!


Hela världen är en rad underverk, men vi är så vana vid dem så vi kallar dem vardag. /H.C. Andersen


Igår talade Malala Yousafzai inför FN. Viktiga ord, även om de för oss idag kan tes som självklara. Men vi bör minnas att det inte varit självklart så länge ens här, liksom att mycket ännu återstår att göra:
Låt oss plocka upp våra böcker och pennor, de är vårt mäktigaste vapen. En bok, en penna kan förändra världen. Utbildning är den enda lösningen. /Malala Yousafza
Jag försöker dra mitt strå till stacken, både som lärare, som föreläsare, som bloggare och som lokalpolitiskt engagerad i Barn- och Ungdomsnämnden. Jag imponeras djupt av en blid sextonårings djupa engagemang – med ett dödshot hängande över sig – i något så viktigt och osjälviskt som att alla barn ska ha rätt till utbildning och tänker att många bäckar små, blir till en å, som urholkar stenen.
”Att på egen hand åstadkomma något skänker den dödlige en känsla av stolthet, under det att uppgåendet i en arbetsgemenskap, den omedvetna ödmjukheten hos den som är delaktig, som är del och deltagare, hör evighetens rike till.” /Martin Buber
Hur väljer du att engagera dig? 

Ingen kan göra allt, alla kan göra något. Riktningen är viktigare än hastigheten. Vem av oss kan se Malala i ögonen och säga att vi också gör vad vi förmår för att göra världen till en bättre plats?

”Ta livet i egna händer, och vad sker? Något förfärligt: det finns ingen att skylla på.” /Erica Jong

”Om du sover sju timmar varje natt och arbetar åtta har du ändå över sextiotre timmar fritid varje vecka när du kan göra allt det där du skulle vilja göra. Det blir 252 timmar per månad och 3 024 timmar varje år som du kan ägna åt allt det du önskar här i livet. Det har aldrig varit så spännand e att leva som nu, och det är upp till dig att ta vara på de oändliga möjligheter som varje dag bjuder på”. Robin S Sharma