lördag 26 januari 2013

Far och flyg, Swedavia

Alla länets Moderata ledare (utom en) skrev för en tid sedan på DN debatt att flygning till Arlanda ska få fortsätta gå över Sollentuna och Upplands Väsby. Detta av ekonomiska skäl.  Förutom Lithborn som bor i norra delen av Sollentuna så tror jag ingen av undertecknarna märker av inflygningarna.

När Luftfartsverket fick tillstånd att bygga den tredje banan så var meningen att flygplanen skulle göra kurvad inflygning för att undvika buller för invånare. Undantag fick såklart göras av säkerhetsskäl (hellre ett plan över huset än ett plan i backen är en rimlig ståndpunkt).

Luftfartsverkets anseende föll för mig pladask när de sedan hävdade alla landningar av säkerhetsskäl måste göra rak inflygning. Undantaget blev regel, regeln har sedan använts bara nån enstaka gång.  Maken till bedrägligt beteende har jag sällan skådat.

Varje gång jag ser ett papper från Swedavia (f.d. Luftfartsverket) så granskar jag alla "undantag" och meddelar mina företrädare inom Folkpartiet.  Alla möjliga undantag ska kvantifieras och helst sättas en ekonomisk avgift när de inträffar.  Inte för pengarnas skull, utan för att visa att Swedavias avsikt med undantag även gäller när avtalet är i drift. Att lita på Swedavias avskikt gör jag aldrig.

2018 kanske undantaget för raka inflygningar upphör. Jag tror däremot nån kommer fega ut och inte låta ursprungsavsikten gälla efter 2018. Egentligen har Swedavia ingen annan än sig själv att skylla.  De har även en mängd medborgare att be om ursäkt till.


fredag 18 januari 2013

Sammandrag från KF 16/1

På kommunfullmäktige 2013-01-16 så avhandlades bland annat trafikfrågor vid skolor, nytt hyressystem för skollokaler, valfrihetssystemet för äldre (LOV) samt politikerersättning.  Nedan följer kortfattat hur jag såg på kvällens debatter.

Folkpartiets Thorwald Larsson berättade hur skolor under året ska delta för att föreslå och prioritera hur den lokala trafiksituationen kan förbättras. Det är viktigt att skolan är delaktig för att resultatet ska bli bra.

Vår nya gruppledare Anna-Lena Johansson yrkade bifall för den ändring av hyressystemet för skolorna. Skolsektorn får tillskott av pengar så att det kompenserar för den mer marknadsmässiga hyran som blir. För flera skolor blir det pengar över.  FP's Gunnar Bergqvist var väldigt stolt att ansatsen är att föreningslivet ska kunna hyra in sig i skolans lokaler.  Oppositionen tycker inte om förändringen och vill hellre särskilja lokalkostnaden från skolpengen, vilket Thorwald Larsson förklarade gör att skolor kan börja lägga fram långa och dyra tillbygnadsförslag.  Miljöpartiets yrkande att en utvärdering ska göras inom två år bifölls av alliansen.

Angående LOV tycker oppositionen inte att de äldre ska ha möjlighet att fritt välja äldreboende.  Anna-Lena Johansson och alliansen yrkade bifall till förändringen vilket röstades igenom efter en lång debatt.  Nu kommer de äldre få större makt att välja det de tycker är bra.

Genom att Folkpartiet bytt sitt kommunalråd vid årskiftet så fick detaljer revideras i årsarvoden för förtroendevalda.  I samband med det så kom frågan upp om förtroendevaldas pensioner ser ut.  Den korta debatten avslutadas med att allt står på Sollentunas hemsida och att man kan läsa själv.

tisdag 8 januari 2013

En folkpartikel funderarVARFÖR BESTÄMMA SYFTE NÄR DET FINNS FOKUS ?