tisdag 26 februari 2013

Framtida skidarena vid Bisslinge?

Den här vintern har för mig gått i skidans spår. Nybörjarglädje ska jag tillägga.

De som underhåller spåret i Bisslinge nära mig ska ha stort tack. Jag antar att det görs mestadels på frivillig basis. Alla gör vi något som glädjer andra - de här gör visst skidspår.

Glad blir jag också för det initiativ Folkpartiets Gunnar Bergqvist gjort nyligen.  Jag väljer att klippa in från pressmeddelandet från tidigare i februari:

Utredning om framtida skidarena vid Bisslinge

Längdskidåkning är en mycket populär sport. Fram till de sista åren har dock bristen på snösäkra spår i regionen varit påtaglig. Trots det har Rotebro IS tillsammans med en privat entreprenör lyckats skapa ett synnerligen välbesökt spårområde i Bisslinge i norra delen av Sollentuna. För att säkra verksamheten behövs investeringar göras. På Folkpartiet liberalernas initiativ ska kultur- och fritidskontoret därför tillsammans med Rotebro IS och den privata aktören utreda möjligheterna till ett fördjupat samarbete vad gäller markplanering och investeringar vid Bisslinge.

Sollentuna har under de senaste åren fått mycket beröm i media för den utmärkta slalombacken i Väsjön och den fantastiska sjöisbana på sjön Norrviken. Det är Folkpartiets åsikt att Sollentuna genom att utveckla Bisslinge och förbättra förutsättningarna för längdskidåkning kan bli den främsta vinteridrottskommunen i regionen.


Dessutom är längdskidåkning en skonsam sport som kan utövas av alla åldrar och påtagligt förbättrar folkhälsan.

En viktig fråga som utredningen ska inkludera är hur allemansrätten berörs, då det kan bli aktuellt att ta betalt för en skidtur i preparerade spår.


Gunnar Bergqvist (FP)
Vice ordförande kultur- och fritidsnämnden

söndag 24 februari 2013

EN FOLKPARTIKEL FUNDERAR


 GÄLLER LAGEN MOT 
  ÅLDERSDISKRIMINERING 
       ÄVEN INOM FP ?


                             

fredag 15 februari 2013

Förnyelse leder till böter

Krönika i tidningen NU nr 6 2013:

Att hjälpa människor som under en tid behöver samhällets stöd är såväl en förmån som politikens tuffaste uppgift. Värst är det när de resurser vi förfogar över inte räcker för att personen ska få rätsida på livet. Motgångarna uppvägs av möten med de människor som återtagit kontrollen över sitt eget liv och vars framtid är ljus.

För att lyckas bättre med vårt uppdrag måste vi finna fler individanpassade lösningar. Alla är inte stöpta i samma form varav det är omöjligt att en specifik åtgärd kan hjälpa samtliga. För en liberal borde detta vara en självklar slutsats då vi utgår ifrån att alla är unika.

Det är min övertygelse att vi skulle kunna hjälpa fler om flexibiliteten inom socialtjänsten ökade. Våra socialsekreterare lägger ofta ner cirka 80 procent av sin arbetstid på pappersarbete, bland annat på utredningar och att följa upp föreskrifter. De personer vi ska hjälpa förtjänar mer än 20 procent av vår tid.

Socialtjänsten i Linköping har infört en modell som innebär att de vid första besöket kan bevilja stödinsatser utan att en utredning har genomförts. Om klienten får avslag på sin begäran kan personen överklaga och en utredning ska då genomföras. På detta sätt får klienterna stöd snabbt men vad händer när en kommun lämnar mallen? Socialstyrelsen har beslutat att bötfälla Linköpings kommun med över en miljon kronor! Detta då man anser att rättsäkerheten inte uppfylls. Budskapet blir tydligt. Vi ska inte tänka själva, inte förnya och förbättra verksamheten utan alla ska behandlas lika trots olikheterna. Detta leder till att rädslan för att göra fel tar bort medarbetarnas kreativitet. Tänk om socialstyrelsen istället sagt att Linköping tagit ett intressant initiativ och att de skulle följa utvecklingen och ta del av för- och nackdelar.

För att finna individuella lösningar måste vi lyssna på klienterna. I min kommun Sollentuna har vi besökt nästan samtliga barnfamiljer som har fått försörjningsstöd i mer än 10 månader. Vid köksborden får vi en tydlig bild vad som fattas för att bidragsberoendet ska upphöra. Målet med samtalen är dessutom att utrota barnfattigdomen. Barn som lever i dessa familjer kan inte gå på kompisarnas kalas då de inte har råd att köpa presenter, de kan inte anordna egna kalas eller följa med på skolutflykter som kostar pengar. Dessutom upplever många problem under skoltiden. Det har framkommit att egen försörjning är absolut viktigast men vi måste även göra riktade insatser inom försörjningsstödet, t ex inkludera internet och datorer för att underlätta skolarbetet.

Till sist vill jag uppmana er alla att se över ett annat mycket angeläget förbättringsområde nämligen våld i nära relation. Enligt forskningen kränks nästan 100 000 kvinnor varje år i Sverige. Cirka 20 000 fall anmäls till polisen. Cirka 20 procent av dessa går vidare till åklagaren. Enligt uppgift har 1500 män identifierats för sitt våldsbeteende. Det är uppenbart att det finns ett glapp mellan antal brottsoffer och antalet utövare. Förövarna måste lokaliseras och få behandling i tid och kvinnorna ska alltid garanteras stöd. Ni bör alla garantera att er kommun har ett samarbete med kvinnojourer. Det finns idag kommuner som inte har det. Låt oss arbete för att de 200 000 barn som idag bevittnar våld i hemmet ska slippa det i framtiden. Våld i nära relation bör dessutom bli ett folkhälsomål.

måndag 11 februari 2013

Bygg en ny Erikbergsskola på samma plats

Det står klart att Eriksbergsskolan ska byggas om. Olika lokaliseringar har diskuterats och Folkpartiet har landat i att nuvarande placering är den bästa. Detta efter att vi bl a vägt samman den utredning som är gjord, de remissvar som hitintills inkommit från berörda nämnder, platsbesök samt möten med berörda medborgare. Att bygga en ny skola är ett långsiktigt projekt och med tanke på den framtida utvecklingen i Helenelundsområdet anser vi att en skola behövs där. Problemen med buller och partiklar, som inte bara påverkar elever och personal utan även boende och andra verksamheter, ska lösas tillsammans med trafikverket.

Det finns flera argument för att placera skolan på samma plats som dagens skola. Bland annat är  förutsättningar för byggnation goda samt det skulle gynna integrationen. Dessutom får de boende i Näckan behålla sin mycket uppskattade och värdefulla naturmark som Näckanskogen utgör.

Därutöver kommer sannolikt en ny välbehövlig skola till stånd betydligt snabbare än om den placerats i Näckanområdet.

Anna-Lena Johansson
Kommunalråd (FP)

onsdag 6 februari 2013

Afghanistan - om frihetslängtan och demokrati!

Visste du att... Sverige sedan 2002 har en militär närvaro i Afghanistan? Du är i såna fall inte alls ensam om det. Långt ifrån alla vet vad närvaron går ut på - och definitivt är det så att inte alla gillar det - men många anser det nödvändigt att försöka hjälpa Afghanerna att utveckla sin bräckliga demokrati.
 
Visste du att...  Afghanistan är en mycket heterogen samling folk, språk och kulturer såsom Pashtuner, Hasarer, Kirgizer och Uzbeker. Den spännande smältdegeln av folkslag, historia, föreställningar och värderingar är en långt mer sammansatt berättelse än vad vi oftast får veta via media. Under en afton i januari arrangerade Folkpartiet Sollentuna ett möte med Per-Erik Laksjö, personalchef vid Arméns taktiska stab för att försöka reda ut vad Sveriges ambitioner,  bidrag och uppdrag i regionen egentligen är. En lysande dragning som klargjorde komplexiteten i operationer som dessa men som också lyste av hopp om - att det är "bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret". 
 
Vi har en gemensam värld att förvalta och även en liten kunskap om ett land och folk kan göra skillnad för våra ställningstaganden. Jag är stolt över att tillhöra ett land som gör det möjligt att få träffas för att informera sig, som lägger sig i andras förhållanden när människovärdet kränks. Jag är stolt över att Sverige vill bidra till att göra världen mer human, öppen och tolerant. Jag är också stolt över att vi inte lämnat Afghanistan i sticket i sin strävan för sin frihet. Det är dessutom så att alla folk och länder i världen påverkar oss och berör oss - oavsett om vi bryr oss eller ej.
 
Visste du att... Styrelsen för  Folkpartiet liberalerna i Sollentuna kontinuerligt anordnar kvällar som denna -  forum för öppna samtal i aktuella och angelägna ämnen som frihet och makt, kulturer, strukturer och ideologier. Hittills har vi bland annat belyst den politiska utvecklingen i Egypten, Centralasien (Uzbekistan/Kirgisistan) och tagit en titt på extremism och nationalism i europa.
 
Det kommer att erbjudas fler tillfällen till fördjupning. Så håll utkik i lokalmedia eller gå med i gruppen Café liberal på facebook - så nås du direkt av informationen.
 
 
Pär Åkerström
Folkpartiet liberalerna Sollentuna