måndag 11 februari 2013

Bygg en ny Erikbergsskola på samma plats

Det står klart att Eriksbergsskolan ska byggas om. Olika lokaliseringar har diskuterats och Folkpartiet har landat i att nuvarande placering är den bästa. Detta efter att vi bl a vägt samman den utredning som är gjord, de remissvar som hitintills inkommit från berörda nämnder, platsbesök samt möten med berörda medborgare. Att bygga en ny skola är ett långsiktigt projekt och med tanke på den framtida utvecklingen i Helenelundsområdet anser vi att en skola behövs där. Problemen med buller och partiklar, som inte bara påverkar elever och personal utan även boende och andra verksamheter, ska lösas tillsammans med trafikverket.

Det finns flera argument för att placera skolan på samma plats som dagens skola. Bland annat är  förutsättningar för byggnation goda samt det skulle gynna integrationen. Dessutom får de boende i Näckan behålla sin mycket uppskattade och värdefulla naturmark som Näckanskogen utgör.

Därutöver kommer sannolikt en ny välbehövlig skola till stånd betydligt snabbare än om den placerats i Näckanområdet.

Anna-Lena Johansson
Kommunalråd (FP)

6 kommentarer:

Unknown sa...

Mycket bra tycker jag med flera!!

Björn Thärnström sa...

Tack för det, Folkpartiet!

Anonym sa...

Det är sant. Man måste se det långsiktigt. Tack Folkpartiet ♡

Anonym sa...

Folkpartiet har lyssnat och analyserat förutsättningarna på ett föredömligt sätt, och tagit ett klokt och rationellt inriktningsbeslut - med ett långsiktigt och hållbart perspektiv.

Tack från väldigt många medborgare!!!

Anonym sa...

Det är så här pragmatisk kommunalpolitik ska bedrivas. Folkpartiet har haft förmågan att förstå hur de som faktiskt väljer styre i kommunen, dvs. invånarna, resonerar och känner. Att Moderaterna och Centern tycks underkänna den grundprincipen, bådar inte gott för framtiden.
Vi är många som normalt röstar på (M) som känner oss alltmer distanserade från just Sollentuna-M. Ansvar för kommunen är också att lyssna i verkligheten, inte bara säga att man gör det.

Fredrik sa...

Stark av er i Folkpartiet!
Ni har vunnit min röst i nästa kommunval.