tisdag 26 februari 2013

Framtida skidarena vid Bisslinge?

Den här vintern har för mig gått i skidans spår. Nybörjarglädje ska jag tillägga.

De som underhåller spåret i Bisslinge nära mig ska ha stort tack. Jag antar att det görs mestadels på frivillig basis. Alla gör vi något som glädjer andra - de här gör visst skidspår.

Glad blir jag också för det initiativ Folkpartiets Gunnar Bergqvist gjort nyligen.  Jag väljer att klippa in från pressmeddelandet från tidigare i februari:

Utredning om framtida skidarena vid Bisslinge

Längdskidåkning är en mycket populär sport. Fram till de sista åren har dock bristen på snösäkra spår i regionen varit påtaglig. Trots det har Rotebro IS tillsammans med en privat entreprenör lyckats skapa ett synnerligen välbesökt spårområde i Bisslinge i norra delen av Sollentuna. För att säkra verksamheten behövs investeringar göras. På Folkpartiet liberalernas initiativ ska kultur- och fritidskontoret därför tillsammans med Rotebro IS och den privata aktören utreda möjligheterna till ett fördjupat samarbete vad gäller markplanering och investeringar vid Bisslinge.

Sollentuna har under de senaste åren fått mycket beröm i media för den utmärkta slalombacken i Väsjön och den fantastiska sjöisbana på sjön Norrviken. Det är Folkpartiets åsikt att Sollentuna genom att utveckla Bisslinge och förbättra förutsättningarna för längdskidåkning kan bli den främsta vinteridrottskommunen i regionen.


Dessutom är längdskidåkning en skonsam sport som kan utövas av alla åldrar och påtagligt förbättrar folkhälsan.

En viktig fråga som utredningen ska inkludera är hur allemansrätten berörs, då det kan bli aktuellt att ta betalt för en skidtur i preparerade spår.


Gunnar Bergqvist (FP)
Vice ordförande kultur- och fritidsnämnden

Inga kommentarer: