fredag 29 mars 2013

Asyl till afghanistanska tolkar!


ÖB Sverker Göranson har vågat avslöja hur det står till med det svenska försvaret. Avslöjandet har gjort något tydligt som historiskt är märkligt. Högern har alltid värnat om vårt försvar. Moderaterna som vuxit fram ur högern har trots detta blivit en återhållande kraft. Nu måste andra partier sätta press på M! 

Sedan vågade Göransson kräva att afghanerna som tolkat för de svenska styrkorna beviljas asyl utanför den normala svenska asylvägen. Detta krav och skälen för det berättade han om den 20 mars i Dagens Nyheter.  Detta var en så märklig nyhet att DN-artikeln refererades i Svenska Dagbladet.

Nu är det dags för FP, C och KD att sätta press på regeringen för att öppna en särskild väg för asyl till tolkarna!  I väntan på det vägbygget bör en insamling sättas igång för att bekosta resan för tolkarna hit så att de kan ansöka om asyl här! Den individuella bedömningen blir inte svår. Alla som arbetat för oss uppfattar talibanerna som fiender. När namnen blir tillräckligt många, mjuknar nog M.

Inga kommentarer: