tisdag 5 mars 2013

Bra mat handlar om annat än om smör eller margarin

Idag ger jag min synpunkt på DN:s Stockholms Debatt om den väldigt märkliga fettdebatten i skolan. Du kan läsa artikeln i sin helhet ur DN här. Eller läsa den nedan:

Jag förvånas och häpnas över skolborgarråd i Stockholm Lotta Edholm (FP) debattartikel i DN i lördags, den 2 mars då hon uppmanar Livsmedelsverket att se över sina kostregler.

Vad Sverige behöver är politiker som fokuserar på de stora problemen inte på de små. Cirka hälften av Sveriges befolkning har ett BMI över 25 och hjärt- och kärlsjukdomar är number-one-killer i Sverige. Vi äter för mycket och rör oss för lite.

Det finns ingen annan vetenskap än just nutritionen som har så många företrädare av tyckare som anser sig ha sanningen i sin hand. Tvärsäkert. Om politiker börjar ge sig in i här och blanda in sina personliga åsikter kring något så viktigt som barns hälsa blir jag riktigt orolig.

Lotta Edholm uppmanar ansvarig minister att ge myndigheten uppdrag att se över sina råd och rekommendationer. Grundat på vad? Att vissa av Stockholms stads barn inte får äta smör i skolan?

Folkpartiet håller vetenskap och akademiskt lärande högt vilket gör Lotta Edholms åsikter och förslag ännu mer överraskande.

Vi har idag en stark debatt som sammanfattningsvis handlar om huruvida mättat fett är skadligt för kroppen genom att bidra till hjärt- och kärlsjukdomar, vissa former av cancer eller inte. Vad som inte är lika känt är att denna debatt inte är så spridd utanför Sverige och har i andra länder kallats för just "The Nordic Diet".

I det omättade fettet finns den livsnödvändiga fettsyran omega 3 som bidrar till friskare blodkärl och hjärt- och kärlhälsa och stärker immunförsvaret. Vi hittar omättat fett i bland annat fet fisk, oljor, nötter, flytande och mjuka margariner. Andra faktorer spelar förstås också stor roll för att maten i sin helhet ska vara bra för hälsan.

Faktum är att redan 2009 reagerade två nyzeeländska forskare på den urspårade fettfrågan i Sverige. Jim Mann och Edwin R Nye ställde sig frågan i den medicinska tidskriften The Lancet hur det kunde gå så snett i Sverige av alla länder? Ett land – som enligt dem – har varit ledande och lyckats halvera insjuknandet i hjärtinfarkt, genom sänkning av blodfetterna och samtidigt visar en minskning av barn med övervikt.

Våra matvanor sitter tätt ihop med vår hälsa och bra matvanor grundläggs redan i småbarnsåldern och ska självklart vara den mat som också serveras där de flesta barn och ungdomar är på dagarna. Att snöa in på ett enstaka livsmedel är både fel och olyckligt och skadar helhetssynen på vad bra mat är. Bra mat för alla och bra mat i förskola och skola i synnerhet handlar om betydligt mer än om tillgången till smör och lättprodukter eller inte


Men det jag ändå mest reagerar på är hur en politiker väljer att kritisera en myndighets kostråd (eller kostregler som Edholm kallar dem för). Det långsiktiga arbete som Livsmedelsverket med WHO i ryggen jobbar för kastas många år tillbaka.

Lotta Edholms artikel om smör i skolan får stöd. Skulle någon annan politiker kritisera Socialstyrelsens vaccinationsråd eller antibiotiaråd skulle samma sak hända. Förmodligen skulle antroposofer och alternativmedicinare då ge sitt bifall. Men, det innebär inte att det blir mer sant för att många håller med i en kritik. Det är illa att Lotta Edholm väljer att inte lyssna på den expertis som finns i området - för den finns.

Vetenskapen är till sin natur föränderlig och de råd vi har idag kan ändras, just för att vetenskapen utvecklas. Just därför är det avgörande att de med kunskap som är relevant också är de som sammanfattar de kostråd vi idag har.

/Maria Sitell, legitimerad dietist. Och folkpartist.

1 kommentar:

Anonym sa...

Mer och mer evidens att omättade fettsyror är bra, som i oljor, nötter mm.

Margarin är gjort av omättade fettsyror som gjorts mättade i en industriell process, så kallade transfetter har bildats. Skillnaden är att de fått en annan struktur än de hos smör.

Mer och mer evidens kommer att transfetter, som finns i margarinet, inte tas väl omhand av kroppens celler. Forskningen växer fram, men till exempel denna artikel av Kanadensiska forskare som publicerats i respekterad tidskrift visar på samband mellan transfetter och tarmcancer bl.a.

Eur J Cancer Prev. 2011 Nov;20(6):530-8. doi: 10.1097/CEJ.0b013e328348fbfb.
Dietary transfatty acids and cancer risk.

Lotta Edholm har civilkurage och en av Folkpartiets snart för få vettiga människor. Öppna för vetenskap, med medkänsla och prestigelös!