lördag 23 mars 2013

EN FOLKPARTIKEL FUNDERARJAG SITTER INTE 
I  NÅN FÄLLA 
– ORÄTTVIST

Inga kommentarer: