tisdag 23 april 2013

Politiker med restriktioner

Kvällens sammanträde i Barn- och Ungdomsnämnden var ganska normalt förutom under Förvaltningschefens informationsdel.  Det kan inte tillhöra det normala att som Sollentunapartiets ersättare (som alltid tjänstgör som ledamot eftersom ordinarie ledamot sällan synts sedan 2011) få dessa restriktioner:
  • Hon har inte tillträde till Barn- och Ungdomskontorets lokaler.
  • Hon får inte kontakta tjänstemännen direkt för frågor utan måste gå via förvaltningschefen.
Detta efter att hon uppträtt olämpligt mot tjänstemän och flera gånger tagit onödigt mycket arbetstid i anspråk.  Jag har själv många gånger sett hennes osmidighet och fått mina förolämpningar, så jag är inte förvånad över att någon reagerar.

Dessutom har förvaltningschefen uppmanat en person på kontoret att anmäla politikern till diskrimineringsombudsmannen. Chefen får tyvärr inte anmäla i någons ställe.

...annars var mötet som sagt ganska förutsägbart.

Inga kommentarer: