måndag 13 maj 2013

Fritt skolval eller ofritt?

Det skrivs mycket om det fria skolvalets bidrag till segregationsproblemen. Det är problem man inte ska sopa under mattan.

Men jag har inte riktigt förstått angreppen på det fria skolvalet.  Alternativet måste ju vara ett ofritt skolval?  Eleven får ett brev "här är din skola som vi bestämt åt dig av integrationspolitiska skäl".

Jag har själv alltid valt den närmsta skolan åt mina barn. I de centrala delar av Sollentuna med lite fler valmöjligheter så tror jag valfriheten är väldigt viktig.

Å andra sidan är det i praktiken närhetsprincipen som råder i Sollentuna. I mån av plats kan man få en annan skola.  Men det är en möjlighet och en frihet som är här för att stanna.

Inga kommentarer: