måndag 27 maj 2013

Jämställdhetsminister på besök
Fredagen den 24 maj fick vi besök av vår jämställdhetsminister  Maria Arnholm. Vi besökte tillsammans bland annat Vaxmora kommunala förskola. Det var väldigt roligt att få se och höra om deras fina verksamhet.

På Vaxmora förskola bedrivs ett aktivt och systematiskt genusarbete med tydliga styrdokument som personalen har att följa i arbetet och som utgår från läroplanens grundläggande värden.
Det centrala är barnens inflytande i vardagen. Det handlar om att ge alla barn samma möjligheter oavsett kön. Personalen arbetar utifrån ett reflekterande förhållningssätt där de hjälper varandra att uppmärksamma och se kritiskt på verksamheten för att kunna förändra attityder.
Förskolan arbetar med en gemensam målbild av hur verksamheten ska bedrivas, där alla är ett arbetslag och all personal känner barnen på de olika avdelningarna.

Personalen verkade uppskatta sin arbetsplats och de har även arbetat aktivt för att anställa fler män med lyckat resultat. Det är viktigt att börja tidigt med att bryta invanda könsstereotypa föreställningar. Jämställdhetsarbetet handlar mycket om att förändra sig själv och bli medveten om sina egna attityder och handlingsmönster. Det är också viktigt att inte ha en färdig bild av barnet som säger hur hon eller han är. Det är viktigt att säga ”nu gjorde du så här och då blev resultatet så här” istället för ”du är si eller så”.
Hela samhället vinner  på att barnen får interagera med både män och kvinnor i sitt lärande och att ett kvinnodominerat yrke får en jämnare könsfördelning.
Jag hoppas att andra verksamheter kan inspireras av Vaxmoras genusarbete och att fler män ser möjligheten till ett utvecklande arbete i samspel med barn och vill utbilda sig till förskollärare. SKL ( Sveriges kommuner och landsting) arbetar aktivt tillsammans med lärosätena och de fackliga organisationerna med att få fler män till förskolan.


Inga kommentarer: