onsdag 12 juni 2013

En jordskredsförändring pågår


Skolan diskriminerar – grovt!

När enhetsskolan infördes 1950, blev jag misstänksam. Det verkade på mig som om serien av reformer för att skapa  ”en skola för alla”  inte grundades på beprövad erfarenhet och inte heller på väl utvärderade pilotprojekt. 

Senare fick jag själv ansvaret för utredningar på andra områden. Därmed fick jag något att jämföra med. Då blev det allt tydligare att mina farhågor var motiverade. Ytterligare en brist tillkom: reformerna genomfördes rikstäckande. Därmed kunde inte resultatet av dem jämföras med något annat!

Idag står detta klart: Den enhetsskola ”för alla” som beslöts för att utjämna klasskillnader  – och som 1962 fick uppgiften att arbeta för jämställdhet – har skändligen misslyckats.

Alla individer hålls oavbrutet allt fler år i skolan. Det stämmer inte med forskningen. Samundervisning drivs i alla stadier trots att forskningen visar på väldiga skillnader i utvecklingstakt flickor/pojkar. Allt mindre av fysisk ansträngning: det skadar pojkar mer än flickor och pojkar från utsatta områden mer än från välsituerade.

Inte underligt att allt fler pojkar misslyckas i skolan och att Sverige har världsrekord i skolbränder. Skolans konstruktion innebär grov diskriminering av pojkar och därmed senare män. Kvinnor dominerar nu bland studenterna på alla universitetslinjer utom en.

Samtidigt försvinner enklare arbeten, utbildningskraven ökar och akademisk examen krävs för allt fler jobb. 

Orättvisor mot kvinnor har angripits steg för steg. Folkpartiet har då varit pådrivande och ofta en ledande reformkraft. Nu bör partiet vara pådrivande för insikten om denna jordskredsförändring.  

Då måste vi utgå från respekt för människan och inte från en dröm om att hon är ett oskrivet blad som det gäller att skriva rätt attityder på. Långt fler pojkar/män än flickor/kvinnor är t ex riskbenägna. Det drabbar dem hårt i trafiken men gynnar dem i karriären. 

Sedan länge uppmuntras flickor att ”ta för sig”, att bli mer som pojkar. Trots detta har de allra flesta fortsatt välja yrken som förut, många lägre avlönade än dem pojkarna väljer – dvs de pojkar som klarat skolan tillräckligt för att kunna välja.

Nu är reformatörer yrvaket igång med att upprepa misstaget: pojkarna skall undervisas i jämställdhet så att de blir mer som flickor. Vi är mitt uppe i ett paradigmskifte men tänkandet sitter fast i en fälla.

För att skapa medvetenhet om jordskredsförändringen och vad den kräver har jag nominerat mig för riksdagslistan.  FP har energiskt och effektivt arbetat för lagen mot åldersdiskriminering. Nu har partiet en möjlighet att visa att det menar allvar med detta. Jag är född 1928. 

söndag 2 juni 2013

Kvardröjande minnen från kommunfullmäktige

Nyligen var det kommunfullmäktige.  Ett par minnen som hänger kvar från debatterna och handlingarna är:

  • Sollentunapartisten som såg en lösning i bostadsbristen genom att låta de som bott i sina hus (som hon?) i mer än tio år (som hon?) ska slippa vinstskatt så att de ska få ekonomiskt lättare att kunna flytta.  Det kändes inte som någon vidare solidaritet.
  • Sverigedemokraten som nu tyckte att om lagen om folkomröstningsinitiativ är nu så tydlig på 10% underskrifter så borde KF kunna ignorera att lagen är lika tydlig på att underskrifterna ska insamlas under 6 månader.
  • Att 138 personer skrev under folkomröstningsinitiativet två gånger. Varför?
  • Att kommundirektören missat att 4935 underskrifter faktiskt är en underskrift under 10% av 49354 röstberättigande.
En annan oviktigt gnagande punkt som dröjer sig kvar gäller den arkitektritning som Centern visade upp om överdäckning av E4'an vid Helenelund.  Nästa gång ni ser ritningen så titta på skuggan och fundera på när solen står så högt på himlen i väst. Troligheten är snarare att den nyinritade skrapan ger en ovälkommen skugga åt en massa boende.