lördag 20 juli 2013

Fundamentalism alltid på lur


Magnus Blixt har under rubriken Vad gör inte en fundamentalist? gett oss två listor med utgångspunkter för att motverka negativ fundamentalism. 

Utmärkt idé! Vi bör inte glömma att vara fundamentalister i kampen för mänskliga rättigheter men vi bör också spana efter negativ fundamentalism på alla områden. 
Här kommer de tankar som listorna väcker hos mig. Först Anders Wockatz idé om demokratins sex utgångspunkter.

INDIVIDUELL FRIHET  Viktig, inte minst för liberaler! Även hos oss händer det att tanken glider över till en grupps frihet på bekostnad av friheten hos dess individer. 
Det sker t ex när någon frågar: Bör vi verkligen pressa på någon invandrargrupp vår jämställdhet? Ja, vi måste kämpa för att individerna i en sådan grupp får den!

SJÄLVSTÄNDIGHET  Ett mycket svårt krav eftersom vi alla är flockvarelser och många av oss har mycket svårt att avvika från flocken. 
Det är få förunnade att ensamma våga peka på ett problem och föreslå arbete på att lösa det.
JÄMLIKHET  Här lurar fällor. Det är mycket lätt att räkna %, och procenttal tar lätt över tanken.  Då glider den över till att gälla likhet i stället för jämlikhet. 
När väl den tanken tagit över, inträder tunnelsyn. Då ser man till exempel inte det överväldigande mängd fakta som säger att fler män än kvinnor tar risker, farligt i trafiken men gynnsamt i karriären. 
KRITISKT TÄNKANDE  En nyckelfaktor, men den som driver det tänkandet blir lätt misstänkt för att vara illojal och riskerar därmed att göras osynlig och inte värd att lyssna till.
RÄTTVISA Så länge kravet gäller lika villkor och möjligheter för individer oavsett grupp kan det drivas med full kraft. Men när grupp ställs mot grupp blir det svårare.
SOLIDARITET  För att bygga en solidarisk attityd behövs övningar under uppväxten snarare än ”predikningar” – och tv-program om tävlingar i samarbete i stället för tävlingar där individer slås ut en efter en. 

Därmed över till Qaisar Mahmoods tio budord för svenskheten 

1. Du skall underkasta dig våra gemensamma juridiska lagar.
Ja, kritik måste leda till krav på ändrade lagar och myndighetsbestämmelser, inte till vägran att följa instruktioner från poliser eller andra myndighetsföreträdare. 

2. Du skall erkänna att det existerar en gemensam värdegrund men att den är föremål för ständig förändring.

Och själv bidra till att förbättra den!

3. Du skall vara beredd på att du inte kommer att få göra det som du alltid gjort på samma sätt som du alltid gjort.

Och tänka efter vad som kan göras bättre!

4. Du skall vara nyfiken på din nästa.

Den som gör det har glädje av det och lär sig mycket. De flesta människor tycker om att få ett tecken på att de betyder något. 

Hur man visar sin nyfikenhet är dock viktigt. Människor låser sig om de tror att någon snokar för att få en fördel.

5. Du skall icke känna dig kränkt.

En skylt jag såg 1947 på kväkarnas interna folkhögskola i England: 
IT IS AS GREAT A SIN TO TAKE AN OFFENCE AS TO GIVE ONE 

Att utnämna sig till kränkt får inte erkännas som instrument för att nå makt!

6. Du skall inte uppfatta andras annorlunda livsstil som ett hot mot ditt sätt att vara.

Men inte blunda för att den livsstilen kan vara ett hot mot de andra själva. Vi måste motverka hedersförtryck.

7. Du skall inte bekämpa behovet av att ha några som du känner gemenskap med.

Och inse faran i att längtan efter gemenskap kan bringa dig i dåligt sällskap eller få dig att tiga för att inte avvika.

8. Du skall acceptera att det alltid kommer att finns ett vi-och-dom-tänkande.

Liksom att alla spontant rangordnar ”de andra” och samarbetar lättare med vissa än med andra. Det motverkar sitt syfte att stämpla allt som rasism

9. Du skall ingå i flera olika ”vi”.

Ja tack!

10. Du skall inse att svenskhet kan innebära olika saker för olika individer.

Liksom att vi alla kan bidra till att utveckla svenskheten. 


Fundamentalism har jag stött på långt utanför den religiösa sfären och har visat exempel i min bok Kvinnan, mannen, tidsandan och den fria tanken

Problemet med att driva SJÄLVSTÄNDIGHET och KRITISKT TÄNKANDE upplever jag själv nu. Det sker när jag pekar på något som borde vara uppenbart: 

– att en jordskredsförändring pågår,

– att den svenska skolan diskriminerar och

– att skolans grundkonstruktion måste ändras.
      
Se mitt inlägg på den här bloggen den 14 juni! Än har det inte kommit en enda kommentar.  Men jag vägrar att känna mig kränkt och fortsätter envist mitt larm.


Vad gör inte en fundamentalist?

Läser dagens tidning om Den motvillige fundamentalisten. Väcker tankar, både om mitt inlägg på andra bloggen om nationaldag, svenskhet och kränkthet och om Leo Razzaks sommarpratspåminnelse om Doktor Glas för evigt giltiga ord:

"Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst."
- Hjalmar Söderberg, Doktor Glas


Vad kan vi då göra för att motverka negativ fundamentalism? Jag anser läroplanen visar en rimlig väg; vi ska vara demokratifundamentalister. Tankar och idéer ska få framföras, diskuteras, argumenteras för – men vi ska inte backa från de demokratiska värdena om öppenhet, tolerans och allas lika värde. Mycket av det börjar i skolan, men som vanligt är det inte enbart skolans ansvar utan behöver göras hemma vid köksbordet, över fikat på jobbet, i politiska församlingar, i föreningslivet... Mångfald och respektfull dialog tar tid och är jobbigt, men allt annat riskerar att leda rakt i fördärvet.


Jag ställer gärna upp på Anders Wockatz ide om demokratins sex utgångspunkter (ovan) som Qaisar Mahmoods tio budord för svenskheten (nedan). Men jag diskuterar dem också gärna. Hur tänker du?


  1. Du skall underkasta dig våra gemensamma juridiska lagar.
  2. Du skall erkänna att det existerar en gemensam värdegrund men att den är föremål för ständig förändring.
  3. Du skall vara beredd på att du inte kommer att få göra det som du alltid gjort på samma sätt som du alltid gjort.
  4. Du skall vara nyfiken på din nästa.
  5. Du skall icke känna dig kränkt.
  6. Du skall inte uppfatta andras annorlunda livsstil som ett hot mot ditt sätt att vara.
  7. Du skall inte bekämpa behovet av att ha några som du känner gemenskap med.
  8. Du skall acceptera att det alltid kommer att finns ett vi-och-dom-tänkande.
  9. Du skall ingå i flera olika ”vi”.
  10. Du skall inse att svenskhet kan innebära olika saker för olika individer.lördag 13 juli 2013

Ropen skalla – utbildning till ALLA – engagera DIG!


Hela världen är en rad underverk, men vi är så vana vid dem så vi kallar dem vardag. /H.C. Andersen


Igår talade Malala Yousafzai inför FN. Viktiga ord, även om de för oss idag kan tes som självklara. Men vi bör minnas att det inte varit självklart så länge ens här, liksom att mycket ännu återstår att göra:
Låt oss plocka upp våra böcker och pennor, de är vårt mäktigaste vapen. En bok, en penna kan förändra världen. Utbildning är den enda lösningen. /Malala Yousafza
Jag försöker dra mitt strå till stacken, både som lärare, som föreläsare, som bloggare och som lokalpolitiskt engagerad i Barn- och Ungdomsnämnden. Jag imponeras djupt av en blid sextonårings djupa engagemang – med ett dödshot hängande över sig – i något så viktigt och osjälviskt som att alla barn ska ha rätt till utbildning och tänker att många bäckar små, blir till en å, som urholkar stenen.
”Att på egen hand åstadkomma något skänker den dödlige en känsla av stolthet, under det att uppgåendet i en arbetsgemenskap, den omedvetna ödmjukheten hos den som är delaktig, som är del och deltagare, hör evighetens rike till.” /Martin Buber
Hur väljer du att engagera dig? 

Ingen kan göra allt, alla kan göra något. Riktningen är viktigare än hastigheten. Vem av oss kan se Malala i ögonen och säga att vi också gör vad vi förmår för att göra världen till en bättre plats?

”Ta livet i egna händer, och vad sker? Något förfärligt: det finns ingen att skylla på.” /Erica Jong

”Om du sover sju timmar varje natt och arbetar åtta har du ändå över sextiotre timmar fritid varje vecka när du kan göra allt det där du skulle vilja göra. Det blir 252 timmar per månad och 3 024 timmar varje år som du kan ägna åt allt det du önskar här i livet. Det har aldrig varit så spännand e att leva som nu, och det är upp till dig att ta vara på de oändliga möjligheter som varje dag bjuder på”. Robin S Sharma


tisdag 2 juli 2013

Stödet till kvinnojourerna måste öka

Jag skriver på Dagens Samhälles hemsida en artikel om kvinnojourernas situation. Dessvärre har stödet till kvinnojourerna inte ökat i takt med att kraven har gjort det. Dessutom måste vi göra det lättare för organisationer att delta i offentliga upphandlingar. Idag har organisationerna inte de resurser som krävs för att genomföra det som kommunerna önskar. Det krävs politiska beslut för att förändra situationen!