lördag 20 juli 2013

Vad gör inte en fundamentalist?

Läser dagens tidning om Den motvillige fundamentalisten. Väcker tankar, både om mitt inlägg på andra bloggen om nationaldag, svenskhet och kränkthet och om Leo Razzaks sommarpratspåminnelse om Doktor Glas för evigt giltiga ord:

"Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst."
- Hjalmar Söderberg, Doktor Glas


Vad kan vi då göra för att motverka negativ fundamentalism? Jag anser läroplanen visar en rimlig väg; vi ska vara demokratifundamentalister. Tankar och idéer ska få framföras, diskuteras, argumenteras för – men vi ska inte backa från de demokratiska värdena om öppenhet, tolerans och allas lika värde. Mycket av det börjar i skolan, men som vanligt är det inte enbart skolans ansvar utan behöver göras hemma vid köksbordet, över fikat på jobbet, i politiska församlingar, i föreningslivet... Mångfald och respektfull dialog tar tid och är jobbigt, men allt annat riskerar att leda rakt i fördärvet.


Jag ställer gärna upp på Anders Wockatz ide om demokratins sex utgångspunkter (ovan) som Qaisar Mahmoods tio budord för svenskheten (nedan). Men jag diskuterar dem också gärna. Hur tänker du?


  1. Du skall underkasta dig våra gemensamma juridiska lagar.
  2. Du skall erkänna att det existerar en gemensam värdegrund men att den är föremål för ständig förändring.
  3. Du skall vara beredd på att du inte kommer att få göra det som du alltid gjort på samma sätt som du alltid gjort.
  4. Du skall vara nyfiken på din nästa.
  5. Du skall icke känna dig kränkt.
  6. Du skall inte uppfatta andras annorlunda livsstil som ett hot mot ditt sätt att vara.
  7. Du skall inte bekämpa behovet av att ha några som du känner gemenskap med.
  8. Du skall acceptera att det alltid kommer att finns ett vi-och-dom-tänkande.
  9. Du skall ingå i flera olika ”vi”.
  10. Du skall inse att svenskhet kan innebära olika saker för olika individer.Inga kommentarer: