fredag 30 augusti 2013

Överdäckningsmatematik

Jag läser i Mitt I Sollentuna 27:e augusti den matematik Sollentunacenterns ordförande använder för att finansiera E4'ans överdäckning. Man kan inte låta bli att vara lätt ironisk.

Tänk att han upptäckt att Sollentuna har utdelning från kommunala bolag.  Tänk att dessa intäkter aldrig använts till något tidigare, vilken miss de styrande måste ha gjort.  Vilken guldkälla det är för finansiering av överdäckning. Dessutom blir det pengar över för att täcka över fler vägar (kommunen går alltså plus på förslaget). Vad smart dessutom av honom att bestämma att Sollentuna bara ska betala 1/6 av totalkostnaden.

Det låter säkert fint när man talar, men när man petar i detaljerna så faller den ekonomiska beräkningen. Till och med Vänsterpartiet står för sina ökade kostnader och föreslår (alltid) skattehöjningar.  Men C-ordföranden tar till knepet sammanföra en existerande intäkt med en ny utgift.

Deras fördelning av kostnader ger jag inte mycket för.  Jag tror Stockholm har gjort rätt som byggt industriområde mot vägen. Hade jag varit stockholmare så hade jag inte prioriterat att åtgärda miljö för arbetsområden.  Inte heller hade jag sett någon integrationsvinst att kontorslokaler får närmare till villatomter.

Som en parantes så tillägger jag att när jag tänker överdäckning så ser jag något bygge av enklare slag. Mer något som påminner om flyghangar. Tar antagligen inte bort ljudet, men partiklar innesluts. Prisklassen borde vara mer humant.  Om det är realistiskt vet jag inte.


tisdag 20 augusti 2013

Vill du styra Sollentuna?

Nu har alla invånare i Sollentuna för första gången möjlighet att föreslå de personer de vill se som sina och Folkpartiets företrädare i kommunen. Folkpartiet i Sollentuna genomför öppna nomineringar till kommunen under perioden 20 augusti – 14 september.

Föreslå personer på Folkpartiets hemsida!

Vi genomför öppna nomineringar för att:

1. Få fram nya kandidater. Det finns många liberalt sinnade personer som kan tänka sig att bli kandidater för Folkpartiet – bara de får frågan.
2. Öppna och förnya Folkpartiet. På det här sättet får allmänheten och partiets sympatisörer möjlighet att påverka vilka som ska kandidera för Folkpartiet.

Vem kan nominera?

Du som är medlem i Folkpartiet kan nominera kandidater till kommunfullmäktigelistan precis som vanligt. Nytt för i år är alltså att även alla invånare i Sollentuna kan nominera personer de vill se som kandidater för Folkpartiet. Det finns många liberaler i Sollentuna som inte är medlemmar men som har tankar och idéer kring, och förtroende för, personer som skulle göra goda insatser som kandidater för Folkpartiet i Sollentuna. Sprid gärna denna information vidare i din bekantskapskrets och dina nätverk, ju fler som nominerar desto fler har vi att välja på i vår nomineringsprocess.

Vem kan nomineras?

Den som är medlem i Folkpartiet naturligtvis. Nytt för i år är att även den som idag inte är medlem kan nomineras. Kanske känner du en idrottsledare, en företagare, en sjuksköterska eller någon annan med högt förtroende på din ort som du vill se som en av Folkpartiets kandidater i kommunvalet. Då ska du nominera den personen!

Vad händer nu?

Nomineringsperioden pågår mellan den 20 augusti till den 14 september, hur du nominerar beskrivs längre ner. Efter det att nomineringarna är klara kommer nomineringskommittén att kontakta de föreslagna för att fråga om de står till förfogande i den fortsatta nomineringsprocessen. Till kommunfullmäktigelistan blir det sedan provval 20 oktober – 3 november.

Det här väcker naturligtvis en del frågor...

- Måste jag fråga den jag nominerar om lov? Nej, det sköter nomineringskommittén och styrelsen.
- Blir jag en offentlig person när jag nominerar? Nej, det går att nominera helt anonymt om du vill.
- Tänk om den jag föreslår är direkt olämplig eller socialist, eller...? Ingen fara, det är sådant som nomineringskommittén kommer att kolla upp.
- Kanske har du fler frågor och funderingar, då kan du höra av dig till oss, vi kan säkert svara på de flesta av dina frågor.

Så här gör du!

Du kan nominera under perioden 20 augusti till 14 september på tre olika sätt:
1. Via webben www.folkpartiet.se/nominera (helst).
Vi föredrar att du använder dig av vår webbsida när du nominerar, det gör att vi får in informationen på rätt ställe med en gång. Kom bara ihåg att det är bra om du lämnar så många uppgifter som möjligt om den du nominerar.
2. Via e-post
Du kan också skicka e-post till nomineringskommittén via sollentuna@folkpartiet.se
3. Via telefon eller brev
Du kan också ringa till vår politiska sekreterare eller skriva ett vanligt brev, lämna gärna namn eller telefonnummer så vi kan nå dig om något är oklart. Se vår kontaktsida.

lördag 17 augusti 2013

”Skolstart handlar om att skapa förtroende”

(kommentar på detta inlägg) 
 
Instämmer! Liksom i att det är utvecklande att vara lärare och att vara elev.

Här två dikter inspirerade av upplevelser i skolan, en som elev 1944 med eftersläng 1947 och en som lärare 1952.

Hämnd  

Klassföreståndaren
fick hela klassen att skratta.
Han läste högt från katedern
den svage elevens engelska fel.

Klassföreståndaren
gav den svage eleven order att tiga
när en engelsk reselektor tog vid.
Eleven fick inte skämma ut klassen
med sina grammatiska fel.
    
Klassföreståndaren
fanns inte längre i livet
när den svage eleven
kom hem från England
med sin Matriculation Exam.
 

Folkskola  

Magistern kan väl lära oss engelska!
Vår vanliga magister kan inte engelska!
Magistern!


Årskurs fem och sex och sju
i samma klass
blir allt ivrigare.

Ta det lugnt!
Jag är vikarie!
Jag får inte ändra i schemat!

Magistern!
Vi kommer tidigare på morron!
Magistern kan väl försöka!

Magistern försökte.
Barnen kom en halvtimme
innan skoldagen började.
De kom en hel termin.

De var tolv och tretton och fjorton år
and eager to learn.


 


Skolstart handlar om att skapa förtroende

Så här i skolstartstid så ger jag en litet tips till en artikel i Skolvärlden där Sollentunas Magnus Blixt intervjuas.

Att bland det bästa skolelever kan ha är engagerade lärare är uppenbart.  Det ska vara roligt och utvecklande att både vara lärare och elev.

fredag 16 augusti 2013

Höjning av läraryrkets status hotasFöljande inlägg av mig publicerades i "Vi i Sollentuna" i slutet av juni. Frågan om att skapa utrymme för höjda lärarlöner är central för våra möjligheter att utveckla skolan, såväl i Sollentuna som i Sverige!

”Nyligen har styrelsen i Kommunförbundet Stockholms län (KSL) beslutat att skolpengen för gymnasieskolorna i länet bör räknas upp med 2,3 procent 2014, vilket är lägsta möjliga nivå för att uppfylla läraravtalet. Det sänder en olycklig signal till lärare om möjligheterna att höja lönerna väsentligt i framtiden, och det räcker inte alls för att kompensera lärarnas löneökningar för 2012. En majoritet bestående av moderater och socialdemokrater drev igenom ärendet medan folkpartiet reserverade sig och krävde en uppräkning med 3 procent.     

Sedan 2011 har vi en gemensam gymnasieregion i Stockholms län, med en gemensam prislista om den skolpeng som bör gälla för respektive program. Uppräkningen av skolpengen har hittills gjorts efter konsumentprisindex vilket lett till att gymnasieskolorna fått göra betydande besparingar för att finansiera det nödvändiga lyftet av lärarnas löner som 2012 ökade med fyra procent. En särskild satsning på lärarlönerna är dock fortsatt nödvändig. Därför är det fel att ha en uppräkning av skolpengen som inte tar hänsyn till detta. Uppräkningen måste i stället baseras på en sammanvägning av lärarnas löneökningar och prisutvecklingen för lokaler, IT med mera, samt produktivitetsutvecklingen.  

Den kommunala gymnasieskolan i Sollentuna – Rudbeckskolan – är en bra skola med bra resultat. Antalet högskolebehöriga är över 95 % och eleverna har i snitt mer än väl godkänt. För en fortsatt bra utveckling är det viktigt att satsa på lärarna. Lärarlönerna måste öka! Det leder till än mer motiverade medarbetare och gör yrket mer attraktivt. Folkpartiet ska göra allt i sin makt för att stärka lärarlönerna på vårt kommunala gymnasium såväl redan 2014 som långsiktigt trots det olyckliga beslutet i KSLs styrelse. 

Anders Morin (FP)

Ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sollentuna”

onsdag 14 augusti 2013

Nominerad till provvalet för riksdagsvalet


På nomineringslistan presenteras jag nu med denna bild och text:


”Som ordförande i FPU 1959 var jämställdhet mitt måtto. Som far/morfar har jag följt jämställdheten i skolan och glatts när hinder röjts för flickorna. Men allt fler pojkar misslyckas! Skolans grundkonstruktion diskriminerar dem. Jag vill åter in i politiken för att få den konstruktionen ändrad.”

Välkomna till min blogg!   


Där berättar jag idag och den 29 juli om bakgrunden till mitt beslut att ställa upp.
måndag 12 augusti 2013

Rätt att jobba mindre

Så här i tillbaka-till-jobbet-tider så kastar jag upp hur jag tänker mig att en arbetstidsförkortning kan gå till.

En bakgrund till tanken är att jag de senaste 14 somrarna aldrig haft betald semester.  Min lön som konsult påminner mycket med egenföretagarens.  När jag inte arbetar/debiterar så får jag ingen lön - vilket jag jämställer med tjänstledighet.

Så istället för att minska arbetstid eller öka semestertiden så borde alla ha rätt att ta X dagar tjänstledigt. Precis som semester så ska man vara överrens med arbetsgivaren när uttaget sker.  Uttaget ska också kunna göras enstaka timmar.

Många har redan flextid idag och kan göra snarlik semester.  Men när jag talar med bekantskapskretsen så är de ofta låsta i tanken att semesterdagar är en absolut gräns som inte kan brytas.

Systemet passar kanske inte smärtfritt i alla branscher. Men där det passar så är det ganska kostnadsneutralt för arbetsgivaren och självreglerande genom att få har råd till för lång obetald ledighet.