måndag 12 augusti 2013

Rätt att jobba mindre

Så här i tillbaka-till-jobbet-tider så kastar jag upp hur jag tänker mig att en arbetstidsförkortning kan gå till.

En bakgrund till tanken är att jag de senaste 14 somrarna aldrig haft betald semester.  Min lön som konsult påminner mycket med egenföretagarens.  När jag inte arbetar/debiterar så får jag ingen lön - vilket jag jämställer med tjänstledighet.

Så istället för att minska arbetstid eller öka semestertiden så borde alla ha rätt att ta X dagar tjänstledigt. Precis som semester så ska man vara överrens med arbetsgivaren när uttaget sker.  Uttaget ska också kunna göras enstaka timmar.

Många har redan flextid idag och kan göra snarlik semester.  Men när jag talar med bekantskapskretsen så är de ofta låsta i tanken att semesterdagar är en absolut gräns som inte kan brytas.

Systemet passar kanske inte smärtfritt i alla branscher. Men där det passar så är det ganska kostnadsneutralt för arbetsgivaren och självreglerande genom att få har råd till för lång obetald ledighet.

Inga kommentarer: