lördag 17 augusti 2013

”Skolstart handlar om att skapa förtroende”

(kommentar på detta inlägg) 
 
Instämmer! Liksom i att det är utvecklande att vara lärare och att vara elev.

Här två dikter inspirerade av upplevelser i skolan, en som elev 1944 med eftersläng 1947 och en som lärare 1952.

Hämnd  

Klassföreståndaren
fick hela klassen att skratta.
Han läste högt från katedern
den svage elevens engelska fel.

Klassföreståndaren
gav den svage eleven order att tiga
när en engelsk reselektor tog vid.
Eleven fick inte skämma ut klassen
med sina grammatiska fel.
    
Klassföreståndaren
fanns inte längre i livet
när den svage eleven
kom hem från England
med sin Matriculation Exam.
 

Folkskola  

Magistern kan väl lära oss engelska!
Vår vanliga magister kan inte engelska!
Magistern!


Årskurs fem och sex och sju
i samma klass
blir allt ivrigare.

Ta det lugnt!
Jag är vikarie!
Jag får inte ändra i schemat!

Magistern!
Vi kommer tidigare på morron!
Magistern kan väl försöka!

Magistern försökte.
Barnen kom en halvtimme
innan skoldagen började.
De kom en hel termin.

De var tolv och tretton och fjorton år
and eager to learn.


 


Inga kommentarer: