onsdag 25 september 2013

Google i Barn- och Ungdomsnämnden

Gårdagens nämndmöte (2013-09-24) i Barn- och Ungdomsnämnden bjöd inte på några
överraskningar. Ett ax-plock av det som avhandlades är:

  • Två levande representanter från Google gästade oss och talade om deras molntjänster. De förklarade att deras affärsidé är att ge skolor molnverktyg gratis för att barnen när de blir större ska låta sitt företag betala för detsamma. Googles system har möjlighet till dubbel inloggning ifall banksäkerhet krävs. Själva så lagrar de all sin information i sina egna system.
  • Användaravtalet med Google måste förbättras (vilket är en nationell fråga för Sveriges Kommuner och Landsting att driva). I nuläget är den starkaste kritiken mot BUN att det inte finns något avtal. Nämnden beslöt att skriva under nuvarande användaravtal för att åtminstone ha något att stå på.
  • Som förväntat var Sollentunapartiet emot allt som innebär datorer i skolor.
  • Nämnden fick redovisat hur frånvaron i skolan ser ut. Alla siffror i den rapporten är för många. Dessutom saknas det en förbättrande trend. Vid rektorsbyte uppdagades på en skola en högre frånvaro än vad som rapporterats, på den skolan verkar trenden ha vänt. Vi hoppas att inga andra skolor har sådana mörkertal och fortsätter med att arbeta långsiktigt i frågan.
  • Ett ärende från Socialdemokraterna bifölls. Det gällde att ta fram riktlinjer för hur alla förskolor bör ta emot studenter i sin verksamhet.
  • Moderaterna lade fram ett ärende om att utreda hur kommunala grundskolor lever upp till det stöd barn med dyslexi ska ha. Ett mycket bra uppdrag som nämnden enhälligt biföll.

Nämnden biföll ockå Folkpartiets ärende om att sätta fokus på hur förvaltningen och skolor arbetar för att minska skillnader mellan pojkars och flickors skolresultat. Redovisningen blir en del av den planerade verksamhetsplanen.

Kjell Ericson, Carina Knorpp

lördag 14 september 2013

Två kandidater från Sollentuna: två olika skäl att kandideraFolkpartiets provval i inför riksdagsvalet har klarat en första etapp i Stockholms län: en imponerande lista på 91 kandidater.


På listan finns många kandidater som redan eftertryckligt visat sin förmåga. Där finns ständiga förnyare, t ex Barbro Westerholm. Hon har med väldig sakkunskap hjälpt minoriteter och hjälper nu en grupp som inte bör betraktas som minoritet: 
de årsrika människorna.

Vi två kandidater från Sollentuna är ett gott exempel på den väldiga spännvidd som bör finnas i ett liberalt parti. 

Per har valt ut de delar i partiprogrammet han är nöjd med och vill hjälpa till att driva för att få genomförda som svensk politik. Sådant arbete kan partiet inte vara utan.

Jag använder min kandidatur för att driva fundamentala liberala krav. De har steg för steg makats åt sidan när allt fler drivande feminister utvecklats till paternalister om inte vill låta individen tänka själv. Sådant kritiskt arbete kan inte ett liberalt parti vara utan.

Detta berättar jag närmare om på min egen blogg. Välkomna till den!torsdag 12 september 2013

Yrkesvux - en satsning som fortsätter att ge goda resultat

I senaste numret av "Vi i Sollentuna" (utkom cirka 6 sep) har jag skrivit en insändare om yrkesvux som återfinns nedan. Detta är en satsning som undertecknad och folkpartiet lokalt initierat och som visat sig ge mycket goda resultat när det gäller bekämpa arbetslöshet och få unga i jobb.
"I Sollentuna kommun har vi 2013 satsat extra medel på den kommunala vuxenutbildningen. Förutom att det finns möjlighet för alla att läsa till gymnasiebehörighet och högskolebehörighet, så finns numera också möjligheter för dem som har klarat gymnasiet men är arbetslösa att läsa vuxenutbildning med yrkesinriktning (yrkesvux). Satsning på yrkesvux är en mycket effektiv åtgärd. Det har också visat sig i Sollentuna. Den senaste uppföljningen i Sollentuna omfattade en grupp på 54 personer som avslutade yrkesvux. Av dem fick 80 procent jobb.

Populäraste inriktningar är vård- och omsorg respektive barn- och fritid. Det matchar mycket bra mot efterfrågan hos arbetsgivarna. Men även utbildningar inom handel och administration och hantverksyrken leder ofta till jobb.

Att gå från arbetslöshet till jobb är en vinst både för samhället och individen. Utbildningskostnaden för kommunen är låg för en person som går på yrkesvux och sedan får jobb i förhållande till de plusposter som uppkommer för den offentliga ekonomin i form av fler skattebetalare och att a-kassa eller ekonomiskt bistånd (socialbidrag) inte behöver betalas ut. Men allra störst är vinsterna för individen. Att ha ett jobb att gå till betyder mycket för självkänslan och den personliga utvecklingen.

Därför är det viktigt att kommunen fortsätter att satsa på - och uppnå - hög kvalitet i grund- och gymnasieskolan. Men det är också viktigt att kommunen vidtar åtgärder som hjälper till studier och jobb för de grupper som annars faller utanför. Dit hör många arbetslösa ungdomar, individer som har ekonomiskt bistånd och många med utländsk bakgrund som saknar jobb.

En sådan åtgärd är inrättandet av ”Möjligheternas kontor” i april i år som stödjer med vägledning och rådgivning. För dem som behöver ökat stöd finns möjlighet att få hjälp av coachföretag, med nätverk i näringslivet. En annan åtgärd är just vuxenutbildning med yrkesinriktning.

I den politiska plattformen i kommunen för 2013-2014 fastslås en fortsatt satsning på vuxenutbildning 2014 med fler platser, eftersom fler sökande förutses. Vi i folkpartiet känner stolthet över att vi jobbat intensivt för denna satsning. Den bidrar till att fler sollentunabor känner tillfredställelse med livet, ökad delaktighet och lägre arbetslöshet.

Anders Morin (FP)
Ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Sollentuna"

onsdag 4 september 2013

Ny politisk inriktning

Efter de ändrade majoritetsförhållandena så har en ny politisk inriktning skrivits ihop.

Den finns tillgänglig på kommunens hemsida.