onsdag 25 september 2013

Google i Barn- och Ungdomsnämnden

Gårdagens nämndmöte (2013-09-24) i Barn- och Ungdomsnämnden bjöd inte på några
överraskningar. Ett ax-plock av det som avhandlades är:

  • Två levande representanter från Google gästade oss och talade om deras molntjänster. De förklarade att deras affärsidé är att ge skolor molnverktyg gratis för att barnen när de blir större ska låta sitt företag betala för detsamma. Googles system har möjlighet till dubbel inloggning ifall banksäkerhet krävs. Själva så lagrar de all sin information i sina egna system.
  • Användaravtalet med Google måste förbättras (vilket är en nationell fråga för Sveriges Kommuner och Landsting att driva). I nuläget är den starkaste kritiken mot BUN att det inte finns något avtal. Nämnden beslöt att skriva under nuvarande användaravtal för att åtminstone ha något att stå på.
  • Som förväntat var Sollentunapartiet emot allt som innebär datorer i skolor.
  • Nämnden fick redovisat hur frånvaron i skolan ser ut. Alla siffror i den rapporten är för många. Dessutom saknas det en förbättrande trend. Vid rektorsbyte uppdagades på en skola en högre frånvaro än vad som rapporterats, på den skolan verkar trenden ha vänt. Vi hoppas att inga andra skolor har sådana mörkertal och fortsätter med att arbeta långsiktigt i frågan.
  • Ett ärende från Socialdemokraterna bifölls. Det gällde att ta fram riktlinjer för hur alla förskolor bör ta emot studenter i sin verksamhet.
  • Moderaterna lade fram ett ärende om att utreda hur kommunala grundskolor lever upp till det stöd barn med dyslexi ska ha. Ett mycket bra uppdrag som nämnden enhälligt biföll.

Nämnden biföll ockå Folkpartiets ärende om att sätta fokus på hur förvaltningen och skolor arbetar för att minska skillnader mellan pojkars och flickors skolresultat. Redovisningen blir en del av den planerade verksamhetsplanen.

Kjell Ericson, Carina Knorpp

Inga kommentarer: