torsdag 12 september 2013

Yrkesvux - en satsning som fortsätter att ge goda resultat

I senaste numret av "Vi i Sollentuna" (utkom cirka 6 sep) har jag skrivit en insändare om yrkesvux som återfinns nedan. Detta är en satsning som undertecknad och folkpartiet lokalt initierat och som visat sig ge mycket goda resultat när det gäller bekämpa arbetslöshet och få unga i jobb.
"I Sollentuna kommun har vi 2013 satsat extra medel på den kommunala vuxenutbildningen. Förutom att det finns möjlighet för alla att läsa till gymnasiebehörighet och högskolebehörighet, så finns numera också möjligheter för dem som har klarat gymnasiet men är arbetslösa att läsa vuxenutbildning med yrkesinriktning (yrkesvux). Satsning på yrkesvux är en mycket effektiv åtgärd. Det har också visat sig i Sollentuna. Den senaste uppföljningen i Sollentuna omfattade en grupp på 54 personer som avslutade yrkesvux. Av dem fick 80 procent jobb.

Populäraste inriktningar är vård- och omsorg respektive barn- och fritid. Det matchar mycket bra mot efterfrågan hos arbetsgivarna. Men även utbildningar inom handel och administration och hantverksyrken leder ofta till jobb.

Att gå från arbetslöshet till jobb är en vinst både för samhället och individen. Utbildningskostnaden för kommunen är låg för en person som går på yrkesvux och sedan får jobb i förhållande till de plusposter som uppkommer för den offentliga ekonomin i form av fler skattebetalare och att a-kassa eller ekonomiskt bistånd (socialbidrag) inte behöver betalas ut. Men allra störst är vinsterna för individen. Att ha ett jobb att gå till betyder mycket för självkänslan och den personliga utvecklingen.

Därför är det viktigt att kommunen fortsätter att satsa på - och uppnå - hög kvalitet i grund- och gymnasieskolan. Men det är också viktigt att kommunen vidtar åtgärder som hjälper till studier och jobb för de grupper som annars faller utanför. Dit hör många arbetslösa ungdomar, individer som har ekonomiskt bistånd och många med utländsk bakgrund som saknar jobb.

En sådan åtgärd är inrättandet av ”Möjligheternas kontor” i april i år som stödjer med vägledning och rådgivning. För dem som behöver ökat stöd finns möjlighet att få hjälp av coachföretag, med nätverk i näringslivet. En annan åtgärd är just vuxenutbildning med yrkesinriktning.

I den politiska plattformen i kommunen för 2013-2014 fastslås en fortsatt satsning på vuxenutbildning 2014 med fler platser, eftersom fler sökande förutses. Vi i folkpartiet känner stolthet över att vi jobbat intensivt för denna satsning. Den bidrar till att fler sollentunabor känner tillfredställelse med livet, ökad delaktighet och lägre arbetslöshet.

Anders Morin (FP)
Ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Sollentuna"

Inga kommentarer: