onsdag 2 oktober 2013

EN kandidat från Sollentuna: Valbudskapet
Vad jag har kunnat se hittills har alla andra kandidater i Folkpartiets provval i Stockholms län hållit sig inom partiets redan beslutade politik, låt vara med olika betoning på olika delar av den. 

Jag gör annorlunda: föreslår något som i och för sig är naturligt för ”skolpartiet” att driva men som ännu ingen förut kommit på att föreslå.

Jan Björklund med bundsförvanter och medhjälpare gör ett heroiskt arbete för en bättre skola. De är värda all beundran för det och får förvisso min. 

Jag, som haft skolan under uppsikt sedan jag började där på 30-talet, ser emellertid att det mesta som gjort hittills innebär att ta bort misstag som begått under det febrila arbetet att utveckla ”en skola för alla”.

Konstruktionen sådan den blivit: 
Alla oavbrutet i skola under alla år av uppväxten 
med samundervisning i alla stadier. 

I denna skola misslyckas sedan länge allt fler av pojkarna. Skolan diskriminerar!  Därför måste grundkonstruktionen ändras.  

Det är den springande punkten i mitt valbudskap och den berättar jag närmare om på min blogg. Välkomna, alltså, till min egen blogg!

Inga kommentarer: