lördag 5 oktober 2013

Kandidater från Sollentuna och resultatetDen lille gubben längst till vänster är jag. Bilden är tagen från Nu. Jag har på min blogg berättat om hur provvalet kom till, vad resultatet blev och slutsatser man kan dra av det.  

Resultatet är glädjande för de två kandidaterna från Sollentuna: för Per Altenberg därför att han kom så högt, plats 22 bland 91, för mig därför att jag inte kom längre ned än till plats 65. 

Det räckte för att uppnå vad jag ville: att slå ett hål i osynlighetsväggen framför de årsrika. 

Välkomna till min egen blogg


Inga kommentarer: