fredag 29 mars 2013

Asyl till afghanistanska tolkar!


ÖB Sverker Göranson har vågat avslöja hur det står till med det svenska försvaret. Avslöjandet har gjort något tydligt som historiskt är märkligt. Högern har alltid värnat om vårt försvar. Moderaterna som vuxit fram ur högern har trots detta blivit en återhållande kraft. Nu måste andra partier sätta press på M! 

Sedan vågade Göransson kräva att afghanerna som tolkat för de svenska styrkorna beviljas asyl utanför den normala svenska asylvägen. Detta krav och skälen för det berättade han om den 20 mars i Dagens Nyheter.  Detta var en så märklig nyhet att DN-artikeln refererades i Svenska Dagbladet.

Nu är det dags för FP, C och KD att sätta press på regeringen för att öppna en särskild väg för asyl till tolkarna!  I väntan på det vägbygget bör en insamling sättas igång för att bekosta resan för tolkarna hit så att de kan ansöka om asyl här! Den individuella bedömningen blir inte svår. Alla som arbetat för oss uppfattar talibanerna som fiender. När namnen blir tillräckligt många, mjuknar nog M.

lördag 23 mars 2013

EN FOLKPARTIKEL FUNDERARJAG SITTER INTE 
I  NÅN FÄLLA 
– ORÄTTVIST

fredag 15 mars 2013

Eriksbergsskolan i ABC-nytt

Kranskommunerna brukar inte få mycket tid i ABC-nyheterna.  En minut och 18 sekunder i dagens program blev det ändå.  Inslaget handlar placering av Eriksbergsskolan. Vår gruppledare Anna-Lena fick uttala sig bland andra.fredag 8 mars 2013

Internationella KvinnodagenInternationella Kvinnodagen – den firar jag med att berätta för Mary Wollstonecraft om en del av märkvärdigheterna nu i ett av de två länder som påstår sig vara mest jämställda i världen. 

tisdag 5 mars 2013

Bra mat handlar om annat än om smör eller margarin

Idag ger jag min synpunkt på DN:s Stockholms Debatt om den väldigt märkliga fettdebatten i skolan. Du kan läsa artikeln i sin helhet ur DN här. Eller läsa den nedan:

Jag förvånas och häpnas över skolborgarråd i Stockholm Lotta Edholm (FP) debattartikel i DN i lördags, den 2 mars då hon uppmanar Livsmedelsverket att se över sina kostregler.

Vad Sverige behöver är politiker som fokuserar på de stora problemen inte på de små. Cirka hälften av Sveriges befolkning har ett BMI över 25 och hjärt- och kärlsjukdomar är number-one-killer i Sverige. Vi äter för mycket och rör oss för lite.

Det finns ingen annan vetenskap än just nutritionen som har så många företrädare av tyckare som anser sig ha sanningen i sin hand. Tvärsäkert. Om politiker börjar ge sig in i här och blanda in sina personliga åsikter kring något så viktigt som barns hälsa blir jag riktigt orolig.

Lotta Edholm uppmanar ansvarig minister att ge myndigheten uppdrag att se över sina råd och rekommendationer. Grundat på vad? Att vissa av Stockholms stads barn inte får äta smör i skolan?

Folkpartiet håller vetenskap och akademiskt lärande högt vilket gör Lotta Edholms åsikter och förslag ännu mer överraskande.

Vi har idag en stark debatt som sammanfattningsvis handlar om huruvida mättat fett är skadligt för kroppen genom att bidra till hjärt- och kärlsjukdomar, vissa former av cancer eller inte. Vad som inte är lika känt är att denna debatt inte är så spridd utanför Sverige och har i andra länder kallats för just "The Nordic Diet".

I det omättade fettet finns den livsnödvändiga fettsyran omega 3 som bidrar till friskare blodkärl och hjärt- och kärlhälsa och stärker immunförsvaret. Vi hittar omättat fett i bland annat fet fisk, oljor, nötter, flytande och mjuka margariner. Andra faktorer spelar förstås också stor roll för att maten i sin helhet ska vara bra för hälsan.

Faktum är att redan 2009 reagerade två nyzeeländska forskare på den urspårade fettfrågan i Sverige. Jim Mann och Edwin R Nye ställde sig frågan i den medicinska tidskriften The Lancet hur det kunde gå så snett i Sverige av alla länder? Ett land – som enligt dem – har varit ledande och lyckats halvera insjuknandet i hjärtinfarkt, genom sänkning av blodfetterna och samtidigt visar en minskning av barn med övervikt.

Våra matvanor sitter tätt ihop med vår hälsa och bra matvanor grundläggs redan i småbarnsåldern och ska självklart vara den mat som också serveras där de flesta barn och ungdomar är på dagarna. Att snöa in på ett enstaka livsmedel är både fel och olyckligt och skadar helhetssynen på vad bra mat är. Bra mat för alla och bra mat i förskola och skola i synnerhet handlar om betydligt mer än om tillgången till smör och lättprodukter eller inte


Men det jag ändå mest reagerar på är hur en politiker väljer att kritisera en myndighets kostråd (eller kostregler som Edholm kallar dem för). Det långsiktiga arbete som Livsmedelsverket med WHO i ryggen jobbar för kastas många år tillbaka.

Lotta Edholms artikel om smör i skolan får stöd. Skulle någon annan politiker kritisera Socialstyrelsens vaccinationsråd eller antibiotiaråd skulle samma sak hända. Förmodligen skulle antroposofer och alternativmedicinare då ge sitt bifall. Men, det innebär inte att det blir mer sant för att många håller med i en kritik. Det är illa att Lotta Edholm väljer att inte lyssna på den expertis som finns i området - för den finns.

Vetenskapen är till sin natur föränderlig och de råd vi har idag kan ändras, just för att vetenskapen utvecklas. Just därför är det avgörande att de med kunskap som är relevant också är de som sammanfattar de kostråd vi idag har.

/Maria Sitell, legitimerad dietist. Och folkpartist.

fredag 1 mars 2013

Rivstart för ungdomsjobb

Äntligen nya förutsättningar till ungdomsjobb. Det tog drygt ett år från förslag till verklighet. Nu finns ett avtal på plats som ska ge ungdomar jobb och utbildning enligt det förslag jag föreslog i Sollentuna för drygt ett år sedan.

Läs mer om avtalet här.

Avtalet fokuserar på vård och omsorg men ger utrymme för andra områden som man lokalt blir överens om.
Det viktigaste nu är att Sveriges största arbetsgivare följer upp möjligheten och tar fram konkreta arbetsuppgifter och arbetsledningar så att ungdomarna får ett jobb att gå till. Ett tungt och viktigt ansvar vilar på kommun– och landstingspolitiker att omsätta detta avtal i konkreta jobbtillfällen. Annars blir det inte ett enda nytt jobb. Folkpartiet har i många kommuner och landsting lagt förslag till ungdomsavtal. Det har hittills inte gett några anställningar eftersom för det har saknas ett centralt avtal. Nu är det hindret undanröjt.

Vi behöver en rivstart. Vi vet att det tar tid att riva hinder. Våra ungdomar har inte tid att vänta.

Lennart Gabrielsson (FP)
Ordförande i Socialnämnden